Community Abonneren
×

PROMs belangrijk bij ouderen

PROMs, waarom zijn ze juist zo belangrijk bij ouderen? Vilans nam verschillende PROMs onder de loep.

PROMs belangrijk bij ouderen

Een ‘ouderenvolgende’ PROM die zowel in de eerste lijn als in het ziekenhuis gebruikt wordt, geeft inzicht in veranderingen in de ervaren gezondheid van de oudere over de tijd heen en wat hij of zij daarbij belangrijk vindt. Maar is dat utopie of werkelijkheid? Vilans nam verschillende PROMs onder de loep.

Om de implementatie van de Patient Reported Outcome Measure (PROM) TOPICS-SF in de ouderenzorgketen tot een succes te maken, onderzocht Vilans factoren die de implementatie hiervan kunnen beïnvloeden. Hiertoe werden andere PROM-projecten in kaart gebracht. Verder bevroegen de onderzoekers negen zorgprofessionals, onder meer artsen, projectmanagers en onderzoekers, over hun ervaringen met de implementatie van een patiëntvolgende PROM voor samen beslissen in de zorgketen voor oudere patiënten. Vier projecten betroffen aandoening-specifieke PROMs die, geïnitieerd vanuit het ziekenhuis, op meerdere plekken in de keten gebruikt worden. Eén project betrof een generieke PROM die, geïnitieerd vanuit de eerstelijnszorg, op meerdere plekken in de keten gebruikt wordt, maar niet in het ziekenhuis.

Conclusie

De conclusie luidde dat ouderen en zorgprofessionals gemotiveerd zijn om PROMs te gebruiken voor samen beslissen. Het implementeren van de PROM TOPICS-SF voor samen beslissen in de ouderenzorg lijkt het meest kansrijk in regio’s waarin een goede transmurale samenwerking voor de ouderenzorg is opgebouwd, niet alleen in personen, maar ook in ict-systemen en financiering.

Eerste lijn

Dankzij het gebruik van uitkomstinformatie zijn ouderen beter in staat om, samen met zorgprofessionals, te beslissen over de beste behandeling of zorg. De PROM TOPICS-SF is een vragenlijst waarmee uitkomstinformatie kan worden verzameld; de patiënt wordt bevraagd over de ervaren gezondheidssituatie op verschillende domeinen. Door de TOPICS-SF samen te bespreken, kunnen persoonlijke behandeldoelen en prioriteiten geformuleerd worden. Daarmee wordt richting gegeven aan het bespreken van behandelopties, voor- en nadelen daarvan en de uiteindelijke gezamenlijke besluitvorming. De TOPICS-SF wordt nu vooral in de klinische geriatrie toegepast, maar krijgt meer waarde wanneer deze ook in de eerste lijn gebruikt gaat worden.

PROMs

Bent u geïnteresseerd om met Vilans te verkennen hoe de generieke PROM TOPICS-SF in uw regio kan bijdragen aan beter samen beslissen met ouderen door de keten heen? Meld u dan aan hier aan voor een uitwisselbijeenkomst georganiseerd door Vilans in samenwerking met de NVKG en KBO-PCOB.