Event Abonneren
×

Trends voor huisartsen en fysiotherapeuten in beeld gebracht

Trends en ontwikkelingen voor huisartsen en fysiotherapeuten: ABN AMRO heeft de belangrijkste in beeld gebracht in brancherapporten.

Trends voor huisartsen en fysiotherapeuten in beeld gebracht

De ontwikkelingen in de gezondheidszorg gaan razendsnel. Digitale transformatie, duurzame ontwikkelingen, innovatie en wereldwijde trends spelen daar een belangrijke rol in. Om als medicus succesvol te blijven ondernemen, is het handig te weten wat er speelt in uw branche. Wat zijn de trends? Wat zijn de ontwikkelingen? Waar liggen de kansen? De sectorspecialisten van ABN AMRO houden u ook graag op de hoogte van de laatste cijfers en de belangrijkste trends en ontwikkelingen. Zij stellen niet alleen brancherapporten op, maar organiseren ook regelmatig webinars en workshops & events.

Zorgen over continuïteit

In het brancherapport ‘De Huisartsenmarkt in beeld’, gemaakt door de sectorspecialisten van het brancheteam huisartsen, uiten zij hun zorgen over de continuïteit van de huisartsenzorg in Nederland. Zij schetsen ook oplossingen en nodigen u graag uit om uw ideeën te delen en samen op pad te gaan voor goede borging van de zorg.

Els Hogenbirk, Winston Texel, Maarten den Heijer en Rob Boelens (brancheteam huisartsen ABN AMRO). Via deze weg kunt u contact zoeken met deze sectorspecialisten.

Samenwerking een ‘must’

In het brancherapport ‘Fysiotherapie in beeld’, opgemaakt door de sectorspecialisten van het brancheteam fysiotherapie, is te lezen dat schaalvergroting en samenwerking een ‘must’ zijn, ook bij praktijken die zich specialiseren in bepaalde aandoeningen.

Het aantal fysiotherapiepraktijken dat onderdeel uitmaakt van een keten, is in 2020 verder gegroeid. Deze ketens hanteren een buy and build-strategie en hebben een uitgesproken visie op overnames. Naast de grotere ketens zien wij ook kleinere, regionale, ketens ontstaan, veelal door overnames van praktijken in de regio. Dit hoeft niet per se plaats te vinden binnen één onderneming of juridische structuur, maar er kan ook slimmer samengewerkt worden met andere (zorg)ondernemers. Het aanpassen van het verdienmodel aan de trends en ontwikkelingen in de markt speelt hierin een belangrijke rol.

Charlotte van Laar en Ludo Guns (brancheteam fysiotherapie ABN AMRO). Via deze weg kunt u contact zoeken met deze sectorspecialisten.