Congres Abonneren
×

Zorgverzekeraars: hoe krijg je ze mee?

Zorgverzekeraars: hoe krijg je ze mee? Dat was een van de vragen waarop is ingegaan tijdens de jaarlijkse InEen Tweedaagse.

Zorgverzekeraars: hoe krijg je ze mee?

Vanwege corona ging de jaarlijkse InEen Tweedaagse dit jaar digitaal. Van maandag 21 tot en met vrijdag 25 september bood InEen dagelijks een gevarieerd programma. In een logische opbouw – van zorgambitie via planvorming naar implementatie – kwamen tal van onderwerpen aan bod. Experts spraken in plenaire sessies en via workshops was er veel ruimte voor het delen van kennis en ervaringen. Jan Christiaan Huijsman (Zilveren Kruis) en Jan Tebbens (Menzis) bespraken de uitgangspunten van deze zorgverzekeraars voor digitale zorg en de voorwaarden voor de ’vijftig miljoen’ die beschikbaar is vanuit het Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg.

Heel wat eisen

Ondernemende zorgverleners met een digitaal idee of product moeten aan heel wat eisen voldoen voordat zorgverzekeraars financieel groen licht geven. In het kader van digitale zorg wordt elk voorstel beoordeeld aan de hand van het Quadruple Aim-model, dat een aantal kernvragen bevat. Hoe zit het met de betrokkenheid en ervaringen van zorgverleners en cliënten/patiënten? Wat is het effect op de werkdruk? Welke gevolgen heeft het plan op de zorgkwaliteit? Is er een sluitende businesscase? Hoe staat het met schaalbaarheid en wetenschappelijk onderzoek?

Mooie voorbeelden

Een lastig aspect in de businesscase blijkt de inschatting van kostenbesparingen bij de verschuiving van tweede- naar eerstelijnszorg. Openheid en meerjarenafspraken tussen alle partijen kunnen een oplossing bieden, hoopt Tebbens. De twee zorgverzekeraars noemen MijnIBDcoach (tweede lijn) en Diabeter (doel: meer zorg naar eerste lijn) mooie voorbeelden van goedgekeurde digitale innovaties (zie voor beide ons dossier bij De Eerstelijns 7).

Ook de ‘pot van vijftig miljoen’, bedoeld voor stimulering en versnelling van digitalisering in de eerste lijn, stelt voorwaarden aan plannen. Centraal staat ‘de regio’, want alleen O&I-organisaties kunnen een aanvraag doen. Andere uitgangspunten zijn de tijdelijkheid van de financiering en meetbare doelen.

Scherper

Zilveren Kruis heeft tot nu toe circa acht aanvragen behandeld, van klein tot heel uitgebreid. Vooral veel plannen voor een regionaal HIS, lichtte Huijsman toe. Andere voorbeelden: een geïntegreerd HIS/KIS/HAP-programma en een regionaal platform voor zorgverleners + app voor burger/patiënt. Zilveren Kruis honoreert in principe alleen voorstellen die vernieuwen en transformeren. Bij ‘going concern’-plannen (bijvoorbeeld HIS, helpdesk, onderhoud) wordt de regio uitgedaagd het plan scherper te maken.

Zorgverzekeraars

Hebben de zorgverzekeraars meer boodschappen? Tebbens adviseert zorgverleners die met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) aan de slag gaan, dit zoveel mogelijk in te bedden in digitale plannen voor bijvoorbeeld nieuwe applicaties en apps. Menzis ziet veel kansen voor PGO’s. Deze kunnen zich ontwikkelen tot centraal vertrekpunt voor ‘slimme zorg thuis’, verwacht Tebbens. Als toepassingen schetst hij thuismetingen, digitaal contact met zorgverleners, hulp bij wachtlijsten en interventies op basis van data-inzichten.

Auteur: José van der Waerden