Event Abonneren
×

Acute zorg: reacties op de houtskoolschets

Acute zorg: InEen, LHV, NHG en VPH hebben hun krachten gebundeld in een gezamenlijke reactie op de houtskoolschets van het ministerie van VWS.

Acute zorg: reacties op de houtskoolschets

De Landelijke Huisartsen Vereniging, Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen, het Nederlands Huisartsen Genootschap en InEen hebben hun krachten gebundeld in een gezamenlijke reactie op de houtskoolschets acute zorg van het ministerie van VWS. Het document ligt nu tot 1 januari voor ter consultatie.

In De Eerstelijns van december komen vertegenwoordigers van de vier organisaties aan het woord. Een van hen is Corine van Geffen, bestuurder Huisartsenposten Amsterdam en bestuurslid InEen.

Goede basis

Zij zegt: “De houtskoolschets biedt een goede basis voor de toekomstige inrichting van de spoedzorg. Maar het is geen one size fits all. Twente bijvoorbeeld is anders dan Rotterdam als invulling moet worden gegeven aan de zes pijlers die in de schets zijn benoemd.”

Ze vervolgt: “Laat dus de partners in de regio die invulling samen vormgeven, op basis van de samenwerking die daar vaak toch al bestaat. De coronacrisis heeft laten zien dat de partijen elkaar heel goed weten te vinden, laten we dat blijven benutten. Hierbij moeten we borgen dat de triage bij de huisartsenzorg hoort. Ook moet de digitale gegevensuitwisseling tussen de spoedzorgpartners goed zijn. Op dit gebied lopen gelukkig al diverse trajecten. Daarnaast is het uiteraard zaak dat de rol overdag van de eigen huisarts van de patiënt ook in de spoedzorg behouden blijft. Die kent de patiënt en diens leefomgeving en kan dus de goede inschatting maken over welke zorg nodig is.”

Acute zorg

Om in het vervolg op de houtskoolschets acute zorg als huisartsen een sterke rol te kunnen pakken, is het belangrijk dat de huisartsenorganisaties hun krachten bundelen, aldus Van Geffen. “De huisarts(praktijken) en huisartsenposten moeten samen optrekken en uit één mond spreken. Belangrijke vragen liggen immers nog open, zoals wie de regie over de regionale zorgmeldkamers krijgt.”