Community Abonneren
×

Quin combineert fysieke en digitale zorg in het gehele zorgpad

De eerstelijns zorg kan efficiënter, beter en toegankelijker als slimmer gebruik wordt gemaakt van digitale oplossingen, is de stelling van zorgaanbieder Quin. ‘Het geeft de patiënt meer eigen regie over haar zorgproces, de huisarts wordt ontlast en de druk op het zorgstelsel wordt verminderd”, stelt oprichter en CEO Bart Malenstein.

Quin combineert fysieke en digitale zorg in het gehele zorgpad

Quin, een digitale zorgaanbieder met fysieke huisartspraktijken, introduceert een digitaal platform dat het gehele zorgpad omvat van klacht tot diagnose- en indicatiestelling tot behandeling en follow-up. “De huisartsenzorg raakt overbelast en oplossingen als videoconsult en digitale triage helpen wel om hier wat aan te doen, maar voor het gebruik ervan zijn huisartsen vaak aangewezen op een aaneenschakeling van losse applicaties”, zegt Malenstein. “Precies dat probleem wilden wij oplossen, door data-gedreven oplossingen in het hele zorgproces te integreren.”

In de praktijk betekent dit dat de patiënt via een app toegang krijgt tot objectieve medische informatie, bedoeld om de mogelijkheden voor zelfzorg te ondersteunen. Malenstein: “De huisartsen worden ondersteund door data-gedreven zorgpaden die actief bijdragen  aan – in overleg met patiënten en medisch specialisten – de juiste zorgkeuzes maken.”

Gerichte digitale ondersteuning

“We integreren deze oplossingen in onze eigen Quin Dokters huisartspraktijken, om te beginnen in de praktijk in de Rotterdamse locatie Puttershoek”, zegt Malenstein. “De eerste stap – de app – zorgt ervoor dat we al direct data verzamelen over mogelijke oorzaken en de urgentie van de klacht van de patiënt, wat de huisarts in het eventuele vervolgtraject tijd bespaart. Op basis hiervan kan heel gericht worden bepaald of die patiënt door een huisarts moet worden gezien en zo ja hoe snel dan. Is dit nodig, dan kan in eerste instantie worden gekozen voor een digitaal consult en kan eventueel worden opgeschaald naar een fysiek consult als de situatie daarom vraagt. Van daaruit wordt het hele zorgpad gevolgd, waarbij de huisarts en de patiënt bij iedere vervolgstap toegang krijgen tot betrouwbare en gepersonaliseerde medische informatie. De medisch specialist kan ook over die informatie beschikken als de huisarts het nodig vindt om de patiënt te verwijzen. Net als de huisarts is dus ook die veel beter voorbereid op een consult als dit nodig mocht zijn. De transparantie die Quin brengt in het zorgpad geeft de patiënt meer mogelijkheden voor zelfregie over zijn zorgproces en betere toegang tot zelfzorg, het ontlast de druk op de huisartspraktijk en het maakt de rol van de medisch specialist efficiënter.”

De basis voor de app die de patiënten kunnen gebruiken, is een uitgebreide database met medische gegevens waaruit met gebruikmaking van kunstmatige intelligentie de juiste inzichten op het juiste moment worden gehaald. Wat is het verschil met thuisarts.nl? “Dat is een heel goede informatiebron voor mensen met vragen over hun gezondheid”, zegt Malenstein, “maar ons uitgangspunt is: bied niet alleen informatie maar laat de patiënt eerst zijn symptomen vermelden en bied daar dan de gerichte context bij. Onze app is dus veel meer gepersonaliseerd.”

Medisch specialist betrekken

Vanaf 2021 maakt Quin het ook mogelijk om de expertise van de medisch specialist aan te bieden in de huisartspraktijk. Malenstein: “Dit kan door hem digitaal te betrekken bij de indicatiestelling nadat het diagnostisch proces is doorlopen. Indien nodig ook door digitale consulten met de patiënt te faciliteren. Hiermee voorkomen we onnodige specialistische diagnostiek en verwijzingen. We denken dat dit veel meer praktische waarde heeft dan de medisch specialist fysiek in de huisartspraktijk een rol te laten spelen.”

De huisartsen en medisch specialisten staan open voor de oplossing die Quin biedt, stelt Malenstein. “De patiënten moeten nog wennen aan digitale oplossingen in de zorg”, zegt hij, “we gaan er niet van uit dat ze het direct allemaal zullen omarmen. Maar we zien dat al best veel patiënten de app downloaden als we die aanbieden en dat ze die ook gaan gebruiken. De huisartsen en assistenten stimuleren dit ook. En zij stimuleren ook het eerste contact te laten plaatsvinden in de vorm van een videoconsult.”

Groeiambitie

De ontwikkeling die Malenstein beschrijft is tot stand gekomen  binnen Bergman Clinics, dat hij eerder opzette. “Het was daar gericht op het opzetten van specialistische zorgpaden”, vertelt hij. “De opzet die we nu hebben ontwikkeld is een logisch vervolg daarop.”

Quin heeft op dit moment twaalf huisartspraktijken, met in totaal 50.000 patiënten. De ambitie is om tussen nu en twee jaar door te groeien naar vijftig praktijken. “We hanteren hiervoor twee routes”, legt Malenstein uit. “De eerste is overname van praktijken waarvan de bestaande praktijkhouder wil uitstappen maar moeite heeft een opvolger te vinden. Wij zoeken dan voor zo’n praktijk één of twee huisartsen die er in loondienst in aan de slag willen. De tweede route is partnerschap in een joint venture met ondernemende huisartsen die ontlast willen worden met het digitaal platform dat we bieden en met de backoffice service die we verlenen.”