Congres Abonneren
×

Subsidie Gecombineerde Leefstijlinterventies: jb Lorenz helpt met aanvragen

Wilt u een van de vier erkende Gecombineerde Leefstijlinterventies aan gaan bieden? En wilt u de hiervoor benodigde samenwerking in uw werkgebied opzetten en/of doorontwikkelen?

Subsidie Gecombineerde Leefstijlinterventies: jb Lorenz helpt met aanvragen

En gezamenlijk met alle relevante partners een implementatieplan opstellen om de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) na afloop van de subsidieperiode aan te kunnen bieden in uw regio? Dan kunt u nu subsidie aanvragen bij ZonMw!

Het doel van de subsidieoproep JZOJP – GLI is het ondersteunen bij het opzetten en/of doorontwikkelen van uw samenwerkingsverband. Daarnaast is de subsidie bedoeld voor het gezamenlijk opstellen van een implementatieplan voor het aanbieden van minimaal één van de erkende GLI’s na afloop van de subsidie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het maken van samenwerkingsafspraken en het verkennen van financierings-mogelijkheden. Aan de hand van dit plan kan men na afloop van de subsidie het aanbod gaan implementeren en kunnen deelnemers starten met de GLI. Het begrip ‘regio’ beperkt zich in deze oproep niet tot een bepaalde schaalgrootte en kan uiteenlopen van een wijk, tot enkele wijken van een grote gemeente, tot een conglomeraat van gemeenten of bijvoorbeeld een zorggroep- of een GGD-regio. Waarbij opgemerkt dat een aanpak die gemeentegrenzen overschrijdt de voorkeur heeft.

Wij kunnen voor u de kar trekken!

De samenwerkingsverbanden die een subsidieaanvraag willen indienen moeten voornemens zijn om minimaal een van de bovenstaande GLI-programma’s aan te gaan bieden in hun regio. Bij voorkeur als onderdeel van een multidisciplinaire ketenaanpak voor overgewicht en obesitas bij volwassenen, gericht op het bewerkstelligen van een actieve leefstijl en gezond voedingspatroon. Bij een ketenaanpak worden het sociaal domein en het medisch domein nog steviger met elkaar verbonden, waarbij er ook aandacht is voor sociale- en gezondheidsproblemen die verbonden kunnen zijn met overgewicht of obesitas.

Om de kans op een succesvolle implementatie van de GLI in de regio zo groot mogelijk te maken, is het van belang dat bij het indienen van de aanvraag minimaal een enthousiaste kartrekker/coördinator, een AGB-geregistreerde GLI-aanbieder met de vereiste competenties om een van de vier GLI’s aan te kunnen bieden en de preferente zorgverzekeraar betrokken zijn. Onze adviseurs vullen graag de rol in van kartrekker/coordinator en nemen het werk voor het aanvragen van deze subsidie graag uit handen. Neem contact op voor meer informatie!