Astma/COPD-patiënten in beeld houden tijdens corona

Astma/COPD-patiënten: huisartsen en poh’ers hebben veel werk verzet om hen te ondersteunen tijdens de coronapandemie.

Astma/COPD-patiënten in beeld houden tijdens corona

Astma/COPD-patiënten dreigden uit angst voor besmetting met COVID-19 uit beeld te raken bij hun huisarts, met alle mogelijke schadelijke gezondheidsgevolgen van dien. Huisartsen en poh’ers hebben daarom veel werk verzet om toch in contact met hen te blijven en te ondersteunen in therapietrouw en de zo essentiële inhalatie-instructie.

Verhoogd risico

De coronacrisis heeft – vooral in de eerste golf – een enorme impact gekend op de patiëntenpopulatie met astma/COPD. “Deze mensen zijn echt bang geweest”, vertelt Jiska Snoeck-Stroband, huisarts, voorzitter van de eerstelijns-expertgroep voor astma en COPD (CAHAG) en bestuurslid van Long Alliantie Nederland. “Begrijpelijk, want ze hoorden in de media dat mensen met longziekten ernstiger ziek worden van COVID-19. En dat is ook zo natuurlijk. Ze hebben een verhoogd risico op complicaties, omdat ze door hun astma/COPD al een verminderde longreserve hebben. Het gevolg was dat ze heel erg voorzichtig werden. Ze durfden niet meer de deur uit te komen en zijn – zeker de oudere populatie – ook echt wel in isolement beland.”

Proactieve benadering

Huisartsen merkten de gevolgen, want de mensen uit hun patiëntenpopulatie met astma/COPD durfden ook niet meer naar de huisartspraktijk te komen. Zelfs niet als ze klachten kregen die gelieerd zijn aan de astma/COPD. “Er is zeker sprake geweest van uitgestelde zorg”, zegt Snoeck. “De reactie van huisartsen was eerst even afwachtend, maar vervolgens zijn ze samen met hun praktijkondersteuners proactief deze patiënten gaan bellen om te kijken hoe ze hen toch nog konden helpen. Met inhalatie-instructie bijvoorbeeld, met het doornemen van vragenlijsten om hun gezondheidstoestand in kaart te brengen, en met afstemmen wanneer ze toch echt wél contact moesten opnemen. Vanuit CAHAG is ook direct heel veel werk verricht – scholingen, webinars – om huisartsen uit te leggen hoe ze in deze omstandigheden toch goede zorg konden blijven leveren aan deze patiënten.”

Astma/COPD

Het telefonische contact met Astma/COPD-patiënten is al snel verrijkt met beeldbellen. Snoeck: “Duidelijk van toegevoegde waarde, want je kunt veel beter de klinische situatie van de patiënt inschatten. Je bent in staat tot meta-communicatie, want je ziet de mimiek, de lichaamshouding, de gelaatskleur. Poh’ers ervaren nu heel duidelijk de voordelen hiervan en ik denk dat het ook na deze pandemie echt de toekomst zal zijn. We zien dit ook bij de jonge huisartsen die de kaderopleiding van CAHAG doen, die zijn al helemaal digitaal opgevoed. Al zal het natuurlijk ook altijd een rol blijven spelen dat je de patiënt in de praktijk ziet; verrichten van spirometrie doe je niet op afstand. En naar de praktijk komen kan inmiddels ook weer veilig. Patiënten kunnen zich eerst laten testen voordat ze naar de praktijk komen en praktijken kunnen bijvoorbeeld aparte spreekuren voor de meest kwetsbare patiënten inrichten.”

Dit is een artikel in samenwerking met AstraZeneca.