Community Abonneren
×

Digitale zorgaanbieder Quin haalt forse investering van 25 miljoen euro op

De Nederlandse digitale zorgaanbieder Quin, die onlangs van start is gegaan met de ondersteuning van fysieke huisartspraktijken door integratie van digitale zorginnovaties, heeft onlangs een grote zogenoemde Series A investeringsronde afgesloten van 25 miljoen euro.

Digitale zorgaanbieder Quin haalt forse investering van 25 miljoen euro op

Investeerder Partners in Equity (PiE), neemt deze injectie voor haar rekening. Met eerdere investeringen door Bergman Clinics, twee grote zorgverzekeraars (project- en seed investeringen) en ExO Capital (founder investeringen door participatiemaatschappij van Quin-oprichter Bart Malenstein), komt het totaal geïnvesteerde groeikapitaal in Quin uit op 36 miljoen euro. Quin investeert hiermee substantieel in de digitalisering van de huisartsenzorg in Nederland. De Series A investering door PiE biedt ook de mogelijkheid de stap naar het buitenland voor te bereiden.

Toekomstbestendige zorg

Quin is een spin-off van Bergman Clinics en is gericht op het toekomstbestendig maken van de huisartsenzorg door het integreren van digitale, datagedreven oplossingen in het gehele zorgpad; van klacht en diagnose- en indicatiestelling tot behandeling en monitoring van het behandelresultaat. Aangesloten huisartsenpraktijken combineren digitale zorg met fysieke huisartsenzorg. De digitale zorg gebeurt onder meer via een app die gebruikers toegang geeft tot bijvoorbeeld een symptoomchecker en videoconsulten. In Nederland zijn er op dit moment 12 Quin Dokters praktijken met 50.000 aangesloten patiënten, die de digitale innovaties van Quin al hebben geïmplementeerd of zullen implementeren. Deze digitalisering in de huisartsenzorg moet leiden tot meer zelfregie, beslissingsondersteunende informatie voor patiënten, efficiëntie en een betere toegankelijkheid van de huisarts. Ook zal Quin objectieve en gerichtere verwijzingen van huisarts naar specialist faciliteren door diagnostische tools aan te bieden.

Investering

De investering door PiE is verhoudingsgewijs een van de grootste Series A-investeringen in een Nederlandse tech start-up van de laatste jaren. Ids van der Weij, partner bij PiE: “Quin heeft een zeer veelbelovend concept, dat nu al zijn waarde laat zien. Het bedrijf zet hele grote stappen in een sector waarin digitalisering hét antwoord is op de grote werkdruk en op het verlenen van de juiste zorg op het juiste moment en op de juiste plek. Quin verwacht dat met digitale, datagedreven oplossingen het aantal niet-noodzakelijke huisartsbezoeken en doorverwijzingen significant kan dalen en daarmee uiteindelijk de druk op het totale zorgstelsel. Wij zien heel veel potentie en daarom stappen we er met zo’n omvangrijk bedrag in”.

Quin zal in de komende periode zijn app en het achterliggende platform met data gedreven zorgpaden verder uitbouwen en beschikbaar stellen aan huisartsenpraktijken in Nederland “Verder hebben we met deze investering de mogelijkheid om de stap naar het buitenland voor te bereiden, waarbij we in eerste instantie naar Duitsland kijken. De ontwikkelingen op dit gebied gaan snel, dus het is cruciaal dat we nu kunnen versnellen”, zegt Bart Malenstein, oprichter en CEO van Quin.

Dit is een bijdrage van Quin.