Event Abonneren
×

Kwaliteit van zorg in de eerste lijn kwantificeren

Kwaliteit van zorg: hoe maak je die als eerstelijnszorgaanbieder zichtbaar? Qualizorg ontwikkelde het model Carings.

Kwaliteit van zorg in de eerste lijn kwantificeren

Het Carings-model gaat uit van vijf pijlers die in samenhang iets zeggen over kwaliteit van zorg: de zorgmedewerker, de organisatie, samenwerkingen, zorgdata en de patiënt. Het maakt het bijvoorbeeld mogelijk patiëntenfeedback, het werkgeluk van de medewerkers en de bedrijfsvoering inzichtelijk te maken en te vergelijken met andere organisaties. Ook kunnen met het model verbanden worden onderzocht, bijvoorbeeld tussen financiële gezondheid en kwaliteit van zorg.

Houvast

Huisarts en bestuurder Ronald Roothans van Het Huisartsenteam zegt: “Je wilt als huisarts en als huisartsorganisatie houvast over wat je aan het doen bent in een complex speelveld. Carings biedt ons daarbij duidelijke verbeteringen ten opzichte van de mogelijkheden die we eerder hiertoe hadden. Het is een stap in de richting van een veel bredere scope van je kwaliteit. We gaan nu samen met Qualizorg de stap maken naar het inzetten van de meetinstrumenten die de vijf pijlers bieden. Het begin van een reis, maar wel een interessante, want de essentie van goed hulpverlenerschap is de vraag hoe je het morgen beter kunt doen dan vandaag. Het model geeft je daarbij inzicht en dus richting. En dat is goed, want als zorgverleners werken we met maatschappelijk geld. Daar staat de verplichting tegenover inzichtelijk te maken dat je werkt aan kwaliteit en kwaliteitsverbetering.”

Elementen verbinden

Guus Schrijvers, oud-hoogleraar public health en gezondheidseconoom, heeft veel kennis over het meten van kwaliteit van zorg. Recent was hij gespreksleider van het online panelgesprek ‘Integraal kwaliteitsbeleid voor de eerstelijnszorg’ dat Qualizorg organiseerde.

Kwaliteit zorg

Schrijvers zegt: “Het is heel waardevol voor huisartspraktijken om de elementen van kwaliteit uit de vijf pijlers van het Carings-model met elkaar te verbinden. Het levert interessante gegevens op en voorkomt bovendien dubbel werk, want je gebruikt in de vijf pijlers een gemeenschappelijke set data. Natuurlijk moeten teams wel bereid zijn om te reflecteren. Dat vergt tijd en je moet er – naar analogie van autorijden – voor door je voorruit kijken, maar soms ook door je achterruit. Het feit dat in dit model de data real time beschikbaar zijn, helpt daarbij. En het model helpt je om naast het analyseren van de data gericht diepte-interviews te doen, die je ook nodig hebt om een totaalbeeld te krijgen van je kwaliteit van zorg.” Hier vindt u een filmpje over het Carings-model: