Community Abonneren
×

Seniorensport vraagt om experts!

Vrijwel dagelijks is te lezen in de media hoe belangrijk bewegen is voor de doelgroep 60+, gekoppeld aan een gezonde leefstijl en sociale contacten. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat bewegen verouderingsprocessen vertraagt en dat het belangrijk is fysiek actief te blijven om kwaliteit van leven te behouden.

Seniorensport vraagt om experts!

Neuropsycholoog Scherder constateert : ‘Het geheim van een gezond leven en dito brein is het leiden van een actief leven’. Hij pleit er dan ook voor om in beweging te blijven.

Specifieke exptertise

Beweegbegeleiding van deze doelgroep vraagt echter om specifieke expertise.
Twee belangrijke factoren zijn bepalend voor structurele implementatie:

  1. de toenemende kwetsbaarheid vraagt om vakmensen, bewegingsdeskundigen die bekend zijn met de fysieke en psychologische veranderingsprocessen van het ouder worden;
  2. binnen die doelgroep ( 60 – 100 jaar!) zijn meerdere categorieën senioren te onderscheiden, die om een eigen invulling van een (sport) en beweegprogramma vragen.

Bekend fenomeen

Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) is een bekend fenomeen. Het MBvO heeft tot begin deze eeuw een structurele basis gekend rondom opleidingen en bijscholingen. Daarna is het versnipperd geraakt en wordt hier en daar in het land nog een cursus aangeboden. Seniorensport is toe aan nieuwe docenten die met een frisse blik vanuit de bestaande methodiek aan de slag gaan. Want de ‘nieuwe generatie ouderen’ vraagt om een dynamisch sportgericht aanbod.

Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) is onverwoestbaar maar niet meer van deze tijd. Ik moet me aanpassen aan de jonge ouderen, die vroeger van huis uit veel aan sport hebben gedaan. Dit is voor mij een mooie uitdaging!

Marlies

Mensen die nu worden opgeleid zouden een mooie plek kunnen hebben binnen de gemeente, zorginstellingen, profit organisaties en de sportvereniging met als taak een aangepast beweegaanbod te ontwikkelen voor de doelgroep senioren Het ‘ouder worden’ begint al vanaf ons 30e levensjaar volgens Rögels en aangezien we dan nog vele jaren voor de boeg hebben is het noodzakelijk dat we fysiek en mentaal goed voor onszelf blijven zorgen en blijven werken aan onze vitaliteit.

Vanaf 55 jaar is het goed om onder deskundige begeleiding te bewegen. Jonge senioren willen graag blijven deelnemen aan hún sport, waarbinnen regels en materalen met de leeftijd ‘meegroeien’. Oudere senioren die door ouderdomsmotoriek en vaak door toenemende chronische aandoeningen moeten afhaken vragen op andere wijze begeleiding op het gebied van bewegen. Kwetsbare senioren die vaak wonen in een zorginstelling en ook mentaal verzwakken hebben nóg specifieker begeleiding nodig. Vast staat dat ‘rust roest’ en dat door te blijven bewegen de kwaliteit van leven tot op hoge ouderdom positief te beïnvloeden is.

Door deze nieuwe inzichten heeft de SSNB Academy seniorensport opgenomen in haar opleidingsaanbod. In januari starten twee cursussen:

Beweegleider & Sportleider Senioren: duur 20 weken
Coördinator & sportleider senioren: duur 10 weken

Beweegleider & sportleider senioren is bedoeld voor mensen die aan de slag willen met de doelgroep senioren in het werkveld van bewegen. Ze zijn bevoegd om zelfstandig les te geven aan de brede doelgroep senioren. Er kan gekozen worden voor óf beweegleider van kwetsbare senioren óf sportleider van de actieve senioren. Een combinatie van beide is ook mogelijk.

De opleidingen zijn geschikt voor mensen met onderstaande achtergrond:
Sport- en bewegen MBO of HBO, fysiotherapie, activiteitenbegeleiding; (AB)Sociaal Pedagogisch Werk (SPW) en bondserkende opleidingen sporttrainers. Ook voor studenten MBO- en HBO Sport en Bewegen 2e, 3e of 4e leerjaar is de opleiding Senioren geschikt als b.v. de minor of het keuzedeel.

Coördinator & sportleider senioren is uitsluitend voor combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches die als bewegingsdeskundigen werkzaam zijn binnen een professionele organisatie.
Dit zijn afgestudeerden van de Academie Lichamelijk Opvoeding of MBO-Sport en Bewegen.

In de drie opleidingen wordt kennis gemaakt met trends en ontwikkelingen met betrekking tot de doelgroep senioren . We onderscheiden binnen de doelgroep senioren de categorieën : vitaal (jonge senior), zelfredzaam (beginnende ouderdomsmotoriek)en minder of niet meer zelfredzaam (kwetsbaar). Kennis van de ouder wordende mens fysiek en mentaal, didactiek en methodiek van het lesgeven en stage staat centraal.
De korte opleiding voegt daar nog het onderdeel coördinatie aan toe waarin beweegbeleid, gedragsverandering en scholing van vrijwilligers aan bod komt.

Het lijkt mij een supercombi om binnen mijn baan naast de jeugd ook senioren te kunnen trainen met een eigen aanbod!

Bas

Dit is een bijdrage van Sport Service Noord-Brabant (SSNB)

  1. Ik ben sportinstructeur voor GALM en MBvO in Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht. Wanneer jullue stageplekken nodig hebben voor deelnemers uit deze regio, kan u hen doorverwijzen naar mij. Ik vond het voor mijzelf leerzaam maar vindt het ook enorm leuk om nieuwe docenten kennis te laten maken met deze doelgroep.

  2. Ik hoop dat de nieuwe opleidingen dit jaar doorgang mogen vinden. Mijn mogelijke stagiaire zit hierop al sinds september te wachten. Ondanks alles heeft ze in beperkte zin al kennis mogen maken met mijn groepen. Ook hebben wij een beweegboekje met sport en spel suggesties voor de zelfstandig wonenden ouderen gemaakt. Digitaal is niet iedereen te berijken in deze tijden. Dit werd goed onvangen. Dit paketje wordt als prijs in het KBO blad ONS brabant voor maart 5x weggegeven. We blijven hopen op betere tijden en doen verder ons best. Veel succes collega’s lesgever.

Comments are closed.