Congres Abonneren
×

Achterstandssituatie: kansen creëren voor gezin

Een achterstandssituatie: vermogensfonds FNO wil gezinnen die in deze positie verkeren verbetering van de ervaren gezondheid bieden.

Achterstandssituatie: kansen creëren voor gezin

Complexe problemen vragen om een lange adem. En dan nog is het ambitieus te wensen dat ooit een definitieve oplossing zal worden gevonden voor de problematiek van mensen met lage sociaaleconomische status. Wat dat betreft is Monique Schrijver van FNO nuchter. “We hebben echter wel de ambitie om deze kwetsbare gezinnen met een programmatische aanpak oplossingen te bieden voor een beter toekomstperspectief en een betere gezondheid”, zegt ze. “Omdat FNO een vermogensfonds is, geeft ons dat juist de lange adem die voor deze problematiek zo essentieel is.”

Integrale aanpak

Schrijver is bij FNO verantwoordelijk voor het programma Gezonde Toekomst Dichterbij. Kern hiervan is het verbeteren van de gezondheid van gezinnen in achterstandssituaties. Ze legt uit: “Dit programma is gestart in 2015 en gaat uit van een integrale aanpak van gezondheid. We weten dat mensen met een lage sociaaleconomische status zes jaar korter leven en vijftien jaar in slechtere gezondheid leven dan andere groepen. Ook weten we dat het bij uitstek de groep is waarbij verandering van leefstijl het moeilijkst te bereiken is en dat problemen van generatie op generatie overgaan.”

Ze vervolgt: “Deze groep heeft zoveel problemen, die met elkaar samenhangen, dat zeggen ‘U moet stoppen met roken’ totaal geen effect heeft. Het is zaak te inventariseren wat er precies speelt bij ieder van deze gezinnen, oplossingen op maat te bieden en daaraan gericht leefstijladvies te koppelen. Als je bijvoorbeeld eerst helpt bij het wegnemen van schulden of het krijgen van een passende baan, is er minder stress en ontstaat ruimte om gezonder te gaan eten en meer te bewegen en is er een grotere kans dat afvallen blijvend lukt.”

Integrale aanpak

In het kader van Gezonde Toekomst Dichterbij heeft FNO in de afgelopen vijf jaar 46 integrale aanpakken gefinancierd. “Bij een deel van deze projecten financierden we bewust de fase van het maken van het plan: bewoners en professionals kregen geld om dit samen te maken.”

Achterstandssituatie

Voor verbetering van de gezondheid van gezinnen in een achterstandssituatie is het belangrijk gezamenlijk de stip op de horizon in het oog houden, zegt Schrijver. “Het vraagt om een andere manier van denken, werken en financieren. Dat willen we ook meenemen in het vervolgprogramma dat we in 2021 starten.” Gezonde Toekomst Dichterbij is een van de vier programma’s waarmee FNO invulling geeft aan haar uitgangspunt dat een kwetsbare gezondheid een volwaardig leven niet in de weg mag staan. Hier leest u meer over de programma’s.