Event Abonneren
×

Geldschulden: praktijkondersteuner voor financiële problemen

Geldschulden: twee Rotterdamse huisartsenpraktijken hebben sinds 1 maart een praktijkondersteuner voor patiënten met financiële problemen.

Geldschulden: praktijkondersteuner voor financiële problemen

“Het idee is letterlijk: keert u die schoenendoos met rekeningen en ongeopende brieven hier maar om.” In een notendop schetst huisarts Jan Galesloot wat de nieuwe praktijkondersteuner doet in Gezondheidscentrum Lijn 2, gevestigd in de Rotterdamse wijk Feijenoord. De twee hier gevestigde praktijken kunnen sinds kort een beroep doen op haar.

Problematisch

Galesloot: “Van de mensen die wij op het spreekuur krijgen, heeft ongeveer tien procent problematische schulden. En dan hebben we het doorgaans niet over een paar duizend euro. Sommigen zeggen: ‘Ik kom er nooit meer van af, ik zou wel dood willen’.”

Het gezondheidscentrum biedt ‘Welzijn op Recept’, maar gezien de omvang en de aard van problematiek bleek dat niet afdoende te zijn. Galesloot: “De maatschappelijk werker vertelde dat ze niet alles kon oplossen. Daarom zijn het bestuur van Gezondheidscentrum Lijn 2 en de huisartsen ook op zoek gegaan naar andere wegen.”

Het resultaat: een medewerker die tot eind dit jaar projectmatig vier dagen per week patiënten ziet in de dokterspraktijken of de thuissituatie. Drie partijen maken dit financieel mogelijk en leveren alle een even hoge bijdrage. Het gezondheidscentrum wendt GEZ-gelden aan. De andere initiatiefnemers en financiers zijn welzijnsorganisatie Humanitas en Stichting Veritas Vertegenwoordiging, een bedrijf dat onder meer voorziet in budgetbeheer en bewindvoering. De nieuwe medewerker in de huisartsenpraktijken is in dienst van Veritas, maar wordt door deze organisatie gedetacheerd.

Vuilniszak vol

Galesloot: “Zij gaat te werk volgens de filosofie van Veritas: een proactieve benadering om mensen te helpen een overzicht te krijgen over inkomsten en uitgaven. Het wordt ook wel ‘een financiële diagnose’ genoemd. Mensen moeten al hun financiële papieren meenemen. Vaak zijn er ook ongeopende brieven. Soms hebben ze een schoenendoos vol paperassen bij zich, een enkele keer zelfs een vuilniszak. De praktijkondersteuner heeft maar liefst twee uur de tijd voor de patiënt. Blijkt dat niet voldoende te zijn om de financiën op een rijtje te krijgen? Dan wordt een nieuwe afspraak van twee uur gemaakt.”

Ambtelijk circuit

De huisarts vervolgt: “Wij hopen dat onze nieuwe medewerker mensen met geldschulden kan helpen de juiste weg naar de juiste hulp te vinden. De ervaring van Veritas is dat veel mensen met schuldproblemen vastlopen in het ambtelijk circuit. Het idee van Veritas, dat nu dus ook bij ons in de praktijk wordt gebracht, is dat iemand bij ons zijn financiële diagnose krijgt – een keurig overzicht – waarmee hij bijvoorbeeld veel effectiever naar de gemeente kan gaan en zo nodig sneller terechtkan bij de Kredietbank Rotterdam.”

Geldschulden

Hoe groot is de problematiek van geldschulden? In 2018 had een op de vijf Nederlandse huishoudens betalingsproblemen, zo concludeerde Nibud, het kenniscentrum voor de huishoudportemonnee. Het ging om 1,35 miljoen huishoudens.

Lees hier meer over dit onderwerp.

 1. Interessant, maar geen revolutionair uitvinding! Wat let de gemeente Rotterdam e.o. om zijn sociaal domein en WMO op orde te hebben met schuldhulpverlener e.a.. En wat let het domeinen gezondheidszorg om tot een efficiënte en effectieve samenwerking te komen i.p.v weer iets schijnbaar ‘nieuws’ te introduceren als ‘praktijkondersteuner financien’. Weer een onduidelijke loot aan de stam poh. Oude wijn in nieuwe zakken, dat wordt zuur. Laat ieder zijn beroep en hou op met vervagen van organisatorische en professionele functies. Gaat de huisartsenpraktijk ook kinderopvang doen? Een poh-kinderopvang? Sociale zaken? Ik zou dan intrekken in het stadhuis.

  1. Beste Dick,

   Je slaat de spijker op zijn kop met je opmerkingen “Wat let de gemeente (ik hou het hier algemeen) e.o. om zijn sociaal domein en WMO op orde te hebben met schuldhulpverlener e.a”. Overigens dient op de plek “sociaal domein” en “WMO” iets anders te staan: namelijk de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening die sinds 2012 (!!) van toepassing is.

   Deze wet stelt dat de gemeenteraad een plan vaststelt dat richting geeft aan de integrale schuldhulpverlening aan de inwoners van zijn gemeente. Ik daag je uit om de landelijke en gemeentelijke rapporten van rekenkamers en ombudsmannen tot je te nemen en te ontdekken hoe dat tot nu gevaren is…

   De deelnemende partners (Gezondheidscentrum Lijn 2, Stichting Humanitas en Stichting Veritas Vertegenwoordiging) hebben geenszins de bedoeling de gemeente te vervangen in zijn werkzaamheden. Tegelijkertijd loopt Lijn 2 er tegen aan dat er niemand met voldoende snelheid “schuldenrust” kan brengen. Dit bemoeilijkt het curatieve werk van de artsen.

   Inmiddels heb ik diverse ‘schuldenaanpakken’ van gemeenten beoordeeld. Met eigen gevonden jargon, modellen en focus op de menselijke maat komt er van de doelstelling van de WGS niets terecht: elke burger dient binnen vier weken een plan van aanpak te hebben waarin de doelen beschreven staan en de termijnen waarin die bereikt gaan worden. Dit dient een voor bezwaar vatbare beschikking te zijn: quod non.

   Laten we hopen dat de functie van POH Financiën zo snel mogelijk tot het verleden behoort omdat de gemeenten hun verantwoordelijkheden uit de WGS volledig uitvoeren. Ik loop nu 16 jaar mee in dit veld: met de aanstaande wetswijziging van de WGS heb ik er een hard hoofd in. Met het bestaande trackrecord zie ik de verzwaring van de gemeentelijke taken niet zonder meer tot een goed einde komen. Tot die tijd geeft de POH Financiën een verlichting die als het goed is tot een betere gezondheid van het inidvidu moet leiden.

   Overigens hebben we goede hoop dat Expertise Team Financiën zoals dat nu in Rotterdam gevormd is op termijn ons stokje over kan nemen….

   Namens de deelnemende partners,
   Peter Hoornweg

Comments are closed.