Event Abonneren
×

Populatiemanagement: investering nodig

Populatiemanagement is een thema dat verder moet worden gestimuleerd door de overheid, aldus Betty Steenkamer. Zij promoveerde op dit onderwerp.

Populatiemanagement: investering nodig

Het doel van populatiemanagement is duidelijk: preventie, zorg en welzijn bij elkaar brengen om tot betere gezondheid van de bevolking en betere kwaliteit van zorg te komen tegen lagere kosten. Promotieonderzoek van Betty Steenkamer laat zien dat het nog niet goed lukt om dit daadwerkelijk te realiseren.

Proeftuinregio’s

Gebrek aan urgentie en visie is de belangrijkste reden dat het in de negen proeftuinregio’s voor populatiemanagement die Steenkamer onderzocht veelal niet lukte door te zetten richting een duurzaam gezondheidssysteem. Maar ook: te weinig vertrouwen in en te veel onzekerheden over de technische en regelgevende uitdagingen.

“De proeftuinen zijn door de zorgverzekeraars naar voren geschoven”, vertelt ze, “maar die zaten in al die proeftuinen verschillend in de race. Ook dat heeft de ontwikkeling ervan beïnvloed. In het ene geval investeerden ze meer in ziekenhuisnetwerken, in het andere zagen ze het bredere perspectief van samenwerken met gemeenten en de meerwaarde van een ruimere definitie van het begrip gezondheid. Dat laatste was waardevol, want dan werd ook breder geïnvesteerd in preventie en welzijn, werd ook gekeken naar huisvesting en schuldsanering en werd ook het bedrijfsleven betrokken. Het gaat niet altijd om zorg. Bij de proeftuin Blauwe Zorg in Maastricht-Heuvelland is dit goed gelukt. Dat komt mede door de samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten.”

Maar de achterliggende boodschap bij dit voorbeeld maakt duidelijk dat het dus niet representatief is voor alle onderzochte proeftuinen.

Landelijk en regionaal

De overheid moet populatiemanagement verder stimuleren, stelt Steenkamer, met investeringen in een netwerkopbouw die het nationale en regionale niveau met elkaar verbindt. Waarom legt ze het primaat bij de overheid en niet bij de lokale partijen?

“Ik zou zeggen: leg het bij beide. Populatiemanagement vraagt om nieuwe vormen van governance die bekostiging over de domeinen heen faciliteert. Dat vergt samenwerking van alle regionale stakeholders, dus ook van de gemeenten. Maar die waren in de proeftuinen ondervertegenwoordigd, en dat zie je nu ook weer terug in het opstellen van de Regiobeelden . Mensen moeten het continuüm van preventie, zorg en welzijn kunnen doorlopen zonder door schotten te worden gehinderd. Dat vraagt ook om een rol van het ministerie van VWS, de Autoriteit Consument & Markt, de Nederlandse Zorgautoriteit en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De proeftuinen hebben ook laten zien dat ondersteuning voor leeromgevingen met een gezamenlijke data- en kennisinfrastructuur nodig is. Die zijn regio-gebonden, maar regio’s hebben niet de expertise en het geld om dat te regelen, dat vergt ondersteuning in groter verband.”

Populatiemanagement

Na onderzoek naar populatiemanagement promoveerde Betty Steenkamer op 27 november 2020 aan Tilburg University op haar proefschrift: Population Health Management unravelled.