Event Abonneren
×

Huisarts in gesprek over vernieuwing

Huisarts Christian de Groot maakt podcasts van gesprekken die hij met andere huisartsen voert. Het leidende thema is innovatie in de huisartspraktijk.

Huisarts in gesprek over vernieuwing

Het idee voor de podcasts die De Groot maakt, vindt zijn oorsprong in een gesprek met de communicatiemanager van zijn zorggroep, in de zomer van 2020, over manieren om huisartsen te inspireren. Waarom geen podcast, was het idee dat op ergens in het gesprek op tafel kwam. “Er wordt zoveel gepubliceerd over huisartsenzorg, maar huisartsen hebben geen tijd om alles bij te houden”, zegt De Groot. “Een podcast kun je luisteren tijdens het wandelen of terwijl je in de auto zit. Het is een mooie nieuwe manier om mensen te bereiken over wat innovatie in de huisartspraktijk kan opleveren.”

Innovatie als procesverbetering

De wens om innovatie in de huisartspraktijk onder de loep te nemen, had De Groot al sinds hij een paar jaar geleden de masterclass eerstelijns bestuurders volgde. “Daar leerde ik veel over hoe de zorg en ons stelsel in elkaar steken en werd ik met de neus op de feiten gedrukt over onze vooruitzichten: vergrijzing en arbeidsmarktkrapte. Innovatie is niet alleen heel leuk, maar is ook gewoon bittere noodzaak om de zorg te kunnen blijven leveren met de kwaliteit die we daar nu van gewend zijn.”

Innovatie is een breed begrip, dat begrijpt De Groot. Hij beschrijft het als: vernieuwing waarmee het proces in de praktijk voor arts en patiënt verbetert. “Als je dat toetst aan de tijdgeest”, vertelt hij, “zie je dat een ontwikkeling als digitaal contact in andere sectoren al jaren gemeengoed is, maar dat de huisartszorg daarin achterblijft. Als huisartsen zijn we gewend één-op-één zorg te verlenen, maar er zijn veel andere mogelijkheden. Denk aan eHealth, waarvan bijvoorbeeld in de ggz al veel gebruik gemaakt wordt. Het spreekt de patiënt aan en helpt om de druk op de zorg te verlichten. Maar denk ook aan zelfmonitoring door de patiënt. Het is beschamend hoe traag onze informatiesystemen daarop aansluiten.”

Huisartsen als bron

Plaatst De Groot innovatie in het licht van de problematiek van bedrijfsopvolging? “Deels”, zegt hij. “Het merendeel van de jonge huisartsen wil zich in principe wel vestigen, maar vindt de drempel te hoog. Het onderwerp is niet per se een van de drijfveren voor mijn podcasts, maar ik hoop wel dat ik huisartsen inspireer door praktijkhouders hun verhalen te laten vertellen. Huisartsen die ondanks die ervaren drempels toch hebben doorgezet en die voor elkaar hebben gekregen wat hen voor ogen stond. Dat is voor mij de kracht van podcasts: de verhalen door de huisartsen zelf laten vertellen. Ik stel de vragen waar ik zelf ook mee zit, aan huisartsen die daar op een innovatieve manier mee bezig zijn of dingen al voor elkaar hebben gekregen.”

Vernieuwende ideeën delen

Zelf is De Groot nu elf jaar huisarts, werkend binnen zorggroep DOH in de Eindhovense regio. “We werken samen met de Stichting Gezondheidscentra Eindhoven en zijn koplopers in ketenzorg”, zegt hij, “we vervullen daarin steeds meer de faciliterende rol. Denk aan projecten als wijkgerichte samenwerking en alternatieven voor één-op-één zorg. Daar vind ik in eerste instantie de innovatieve huisartsen die ik kan interviewen. Maar tips voor huisartsen uit andere regio’s zijn natuurlijk meer dan welkom.”

De Groot ziet de podcasts als een waardevolle manier om best practices te delen en zo voor collega-huisartsen de drempel voor vernieuwing te verlagen. “Ik wil de grote groep achter de koplopers inspireren”, zegt hij, “ze laten zien dat innovatie weliswaar tijd kost maar uiteindelijk tijd en energie oplevert en de patiënt ook winst biedt.”

Regionalisering en praktijkondersteuning

De eerste vier podcasts staan inmiddels online. “Spannend om te doen”, zegt De Groot hierover. “Ik ben huisarts en doe één dag in de week bestuurlijk werk. Dit, de podcasts maken, haalt me behoorlijk uit mijn comfort zone. Toch lukt het altijd om tot een gesprek te komen waarin we echt de kern raken en transparant maken wat er in de praktijk gebeurt als je met innovatie aan de slag gaat.”

Twee van de eerste vier podcasts gaat over regionalisering. “Dat staat voor veel huisartsen nu nog wat verder van ze af”, zegt hij, “maar het is wel goed om te weten wat er op dat gebied op ze af komt. Als je je niet goed organiseert, krijg je regionaal je zaken niet op orde. Andere zorgaanbieders en ook zorgverzekeraars kunnen met een versnipperd huisartslandschap moeilijk afspraken maken.”

Bestuurders en huisartsen reageren positief op zijn podcasts. De andere twee gaan over verpleegkundig specialisten in de huisartspraktijk en over de fysiotherapeut als praktijkondersteuner beweegzorg. Plannen voor nieuwe podcasts liggen er al. We zullen die vanaf nu via deze websites steeds onder de aandacht brengen.”

De podcasts die Christian de Groot opneemt onder de noemer De innovatieve huisarts zijn te vinden op Spotify.