Event Abonneren
×

Specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn

De specialist ouderengeneeskunde kan een belangrijke rol spelen bij de ambitie dat kwetsbare ouderen langer thuis blijven wonen.

Specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn

Willen we dat kwetsbare ouderen langer thuis blijven wonen? Dan zijn een goede begeleiding van de ouderen en advance care planning onontbeerlijk. Dat maakte de online conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’ eind 2020 (nog eens) duidelijk. De specialist ouderengeneeskunde kan hierbij een belangrijke rol spelen.

Noorwegen

Toen Kirstin Eisinger-Jalink en haar man in Noorwegen werkten als huisarts, hadden ze ook de bewoners van het plaatselijke verpleeghuis onder hun hoede. “Ik vond het uitdagend en leuk om te werken aan een betere kwaliteit van zorg en leven voor ouderen”, vertelt Eisinger-Jalink. “Daar wilde ik mij verder in specialiseren. Tegelijkertijd wilde ik in de eerste lijn blijven werken.” Ze volgde na terugkeer in Nederland de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Inmiddels heeft Eisinger-Jalink met twee collega’s de Ouderenpraktijk Friesland opgericht. Ook werkt ze als specialist ouderengeneeskunde in de Friese huisartsenpraktijk Tzummarum.

Proactieve aanpak

De huisartsenzorg is van oudsher reactief ingericht, stelt Eisinger-Jalink. “Wanneer er een gezondheidsprobleem ontstaat, probeert de huisarts dit zo goed mogelijk op te lossen. Maar bij kwetsbare ouderen is een meer proactieve aanpak nodig. Anders liggen crisissituaties op de loer. Zeker nu ouderen langer thuis blijven wonen. Denk aan opname op de spoedeisende hulp na een val, een delirium als bijwerking van medicatie of een ernstige terugval na het overlijden van de partner. Die proactieve benadering kan de specialist ouderengeneeskunde bieden.”

Totaalplaatje

Ze vervolgt: “Wij zijn gericht op het totaalplaatje van de oudere: dus niet alleen het medische aspect, maar ook persoonlijke en sociale factoren. Wij proberen risico’s in kaart te brengen voordat ze optreden. Waar nodig schakelen we extra ondersteuning in van bijvoorbeeld een fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, logopedist, casemanager dementie, wijkverpleegkundige of de sociale sector. Dit doen we trouwens niet alleen om crisissituaties te vermijden. Zorgen dat de patiënt op een zo’n prettig mogelijke manier thuis kan blijven wonen is eveneens een doelstelling. Wij hebben de mogelijkheden voor de ondersteuning van kwetsbare ouderen vaak beter in beeld dan de huisarts.”

Advance care planning

Een essentieel onderdeel van deze aanpak is advance care planning. Hierbij gaat de specialist ouderengeneeskunde het gesprek aan met de oudere en diens naasten over uiteenlopende onderwerpen. “Wat is belangrijk voor de kwaliteit van leven van de oudere? Wil hij of zij in een crisissituatie wel worden opgenomen op de intensive care? Wie moet de oudere vertegenwoordigen als die zelf niet meer beslissingen kan nemen? Wat hebben de mantelzorgers nodig? Houden die het beter vol als de oudere af en toe naar de dagbesteding kan? Bijkomend voordeel is dat we zo ook vaak het gesprek op gang brengen tussen mantelzorgers en oudere. Zodat mantelzorgers in crisissituaties keuzes kunnen maken die passen bij de wens van de patiënt.”

Specialist ouderengeneeskunde

De huisarts blijft de hoofdbehandelaar als hij of zij de specialist ouderengeneeskunde inschakelt voor ondersteuning, geeft Eisinger-Jalink aan. Ouderenpraktijk Friesland werkt onder andere intensief samen met huisartsenpraktijken, andere zorgverleners en gemeenten bij het uitvoeren van zorgprogramma’s voor kwetsbare ouderen. Regelmatig multidisciplinair overleg en een gezamenlijk digitaal patiëntendossier zijn hier opvallende onderdelen van. Hier vindt u meer informatie over ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’.

Auteur: Noël Houben