Event Abonneren
×

Verkiezingsprogramma’s onder de loep

Verkiezingsprogramma’s in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen maken duidelijk dat de aandacht voor de eerste lijn sterk wisselt.

Verkiezingsprogramma’s onder de loep

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart neemt De Eerstelijns de programma’s van zeven partijen onder de loep. Vrijwel iedereen ziet corona als trigger voor verandering, wil minder marktdenken en meer ruimte voor professionals. De aandacht voor de eerste lijn wisselt sterk.

Inkijkje

De Eerstelijns geeft een inkijkje in de programma’s van:

De toekomst is digitaal

Wat zijn bijvoorbeeld de plannen van de partij die het best scoort in de peilingen, de VVD? De liberalen zijn van koers veranderd: niet minder maar meer overheid. Dit uit zich in een opvallend uitgebreide zorgparagraaf. De eerste lijn wordt niet expliciet benoemd, maar veel onderwerpen raken er wel aan.

Veel aandacht gaat uit naar de koppeling tussen preventie en digitalisering. Zo pleit de VVD voor zorg die zoveel mogelijk dicht bij huis plaatsvindt, waar mogelijk digitaal. Op afstand patiënten monitoren, draagbare alarmsystemen en slimme horloges zijn de toekomst. Door de zorg zelf in kaart gebrachte ‘beter niet doen’-behandelingen gaan uit het basispakket en worden vervangen door eHealth.

Meer data gebruiken

Van de VVD mogen zorgverzekeraars meer data gebruiken om een ziekteverloop beter te voorspellen en daar preventie op af te stemmen. Met de inzet van gratis wearables kunnen verzekerden gestimuleerd worden hun data te delen. Ook digitale gegevensuitwisseling tussen zorgverleners komt aan bod. Het wetsvoorstel ‘Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg’ is een eerste stap. Daarna kan uitbreiding volgen naar uitwisseling tussen alle organisaties en tussen zorgverlener en patiënt.

Verkiezingsprogramma’s

D66 en CDA namen eind vorig jaar al een voorschot op hun verkiezingsprogramma’s. Op initiatief van Vera Bergkamp (D66) komen er twintig extra opleidingsplekken voor huisartsen bij, met speciale aandacht voor regio’s waar de nood het hoogst is. Het voorstel kreeg voldoende steun tijdens het begrotingsdebat Volksgezondheid. Haar CDA-collega Joba van den Berg lanceerde in december een actieplan om het huisartsentekort aan te pakken. Hierin is onder meer aandacht voor opleidingsplekken, taakherschikking, digitalisering en contact met gemeenten.

Auteur: José van der Waerden