Congres Abonneren
×

Betere hulp voor patiënten met chronische pijn in Velp

Inwoners van Velp en omgeving met (dreigende) chronische pijn kunnen vanaf nu via de huisarts door een gespecialiseerd team worden geholpen. Bij samenwerkingsverband Een Plus werken onder meer een in pijnbehandeling gespecialiseerde huisarts, oefentherapeut en een klinisch psycholoog daarvoor samen.

Betere hulp voor patiënten met chronische pijn in Velp

De nieuwe aanpak zorgt er voor dat diagnose en behandeling van mensen met chronische pijn dichtbij huis en niet vanuit één specifiek specialisme wordt bekeken. Een Plus en zorgverzekeraar Menzis zijn hiervoor een samenwerking aangegaan, waarmee vooralsnog jaarlijks 150 patiënten een behandeltraject kunnen starten.

Mét patiënten, voor patiënten

De nieuwe aanpak voor pijnklachten sluit aan bij de visie van patiëntenvereniging ‘Pijnpatiënten naar één stem’. Die heeft samen met medische beroepsverenigingen en specialisten een wetenschappelijk onderbouwde zorgstandaard ontwikkeld die beschrijft wat de ideale behandeling is voor patiënten met chronische pijn. De aanpak in Velp past dus bij wat patiënten zélf mede hebben ontwikkeld. Belangrijk hierbij is dat chronische pijn een benadering vraagt vanuit verschillende perspectieven. In de ‘normale’ situatie krijgen patiënten vanaf het begin vaak behandeling vanuit één enkele discipline. Maar voor veel chronische pijnpatiënten is dit niet voldoende. Zij hebben baat bij behandeling door een team met verschillende deskundigen. Dat gebeurt nu bij het lokale samenwerkingsverband van zorgverleners Een Plus door een gespecialiseerd team.

Grote groep chronische pijnpatiënten

Eén op de vijf volwassen Europeanen leeft om de een of andere reden met chronische pijn. Wat is de oorzaak van de pijn? Wat voor gevolgen heeft de pijn voor het dagelijks leven, zijn er aangrijpingspunten om de pijn positief te beïnvloeden? Het zijn vragen waar bij Een Plus een gespecialiseerd team voortaan samen met patiënten met (dreigende) chronische pijn naar kijken. Vaak is beter omgaan met de pijn en psychologische hulp daarbij een belangrijk onderdeel van de behandeling. Wat kan iemand nog wel en wat niet? En wat kun je als patiënt aanpassen om beter met pijn om te gaan in het dagelijks leven.

Tanya Zeeman liep al tijden rond met pijnklachten die verergerden, kon daardoor slecht slapen en had al meerdere onderzoeken gehad. Toen kon ze terecht bij het pijnteam van Een Plus: “Ik had drie afspraken op één ochtend. Met de Cesar bewegingstherapeut, met een psycholoog en een met een huisarts die is gespecialiseerd in revalidatie. Kort daarna kreeg ik de uitslag en het behandelplan te horen. Dat was heel fijn! Ik kreeg inzicht in de gevolgen van verkeerd staan, lopen en spiergebruik. Ik ben nu een tijdje bezig en mijn klachten zijn aanzienlijk verminderd. Ik doe geregeld mijn oefeningen en merk dat het een stuk beter gaat.”

De beste zorg in vertrouwde omgeving

Menzis is blij met het initiatief. Thomas Winter, projectmanager: “Ik ben ervan overtuigd dat de multidisciplinaire behandeling in de eerstelijn veel voordeel oplevert voor de inwoners van Velp en omstreken. Patiënten krijgen in hun vertrouwde omgeving hun behandeling waar vanaf het begin de verschillende disciplines bij betrokken zijn. Dat komt de kwaliteit voor deze patiëntengroep echt ten goede. Het past ook bij de beweging die wij ondersteunen om zoveel mogelijk zorg dichtbij de mensen te organiseren, zolang hiermee de kwaliteit en toegankelijkheid gewaarborgd zijn.” Ward Mariman, directeur van Eén Plus, is verheugd met de steun van Menzis: “Ik ben er van overtuigd dat we door deze vernieuwende aanpak voor onze patiënten hoogwaardige zorg dichtbij hun huis kunnen leveren. En het mooie is dat we onze ervaringen en resultaten in een landelijk overleg met verzekeraars en andere zorgaanbieders delen, zodat anderen ons in de toekomst kunnen volgen”

Toezichthouder schept ruimte

Om de innovatie mogelijk te maken is een beleidsregel van de NZa aangemaakt, gericht op innovatie van zorg. Dit maakt het mogelijk dat patiënten die normaal gesproken in de tweede lijn behandeld zouden moeten worden, bijvoorbeeld in de revalidatiezorg, nu bij hun eigen huisarts of behandelaar terechtkunnen.

Dit is een bijdrage van Menzis.