Event Abonneren
×

Eén integraal zorgprogramma bij chronische aandoeningen

Een integraal zorgprogramma dat meerdere ketens vervangt, is een logisch vervolg op separate ketens. Zeker nu vergrijzing en multimorbiditeit toenemen.

Eén integraal zorgprogramma bij chronische aandoeningen

De eerste stappen zijn gezet sinds het Denkraam integratie zorgprogramma’s voor chronische aandoeningen vorig jaar het levenslicht zag. Veel zorggroepen en gezondheidscentra bevinden zich in de oriënterende fase. Een enkele koploper doet al praktijkervaring op met de integratie van zorgprogramma’s, inclusief bijbehorende financiering.

Maatwerk

Een integraal zorgprogramma dat meerdere ketens vervangt, is een logisch vervolg op separate ketens. Zeker met het oog op toenemende multimorbiditeit en een vergrijzende populatie. Het Denkraam integratie zorgprogramma’s voor chronische aandoeningen, dat vorig jaar werd goedgekeurd door de leden van InEen, geeft eerstelijnsprofessionals richting bij de ontwikkeling van programmatische zorg. Positieve gezondheid, Persoonsgerichte zorg en Samen Beslissen komen hierin samen. Het Denkraam beoogt meer maatwerk voor patiënten en meer werkplezier en voldoening voor eerstelijnsprofessionals.

Ketenzorg Ontketend

Zorggroep OCE Nijmegen is een van de koplopers. Samen met de zorggroepen Onze Huisartsen in Arnhem en Huisartsenzorg Oude IJssel in Doetinchem maakt OCE Nijmegen deel uit van project Ketenzorg Ontketend. Hierin ontwikkelen zorgverleners en patiëntenvertegenwoordigers een integraal zorgprogramma ter vervanging van de ketens DM2, CVRM en COPD. Zij krijgen daarbij ondersteuning van arts-onderzoekers van het Radboudumc, de Erasmus Universiteit Rotterdam, zorgverzekeraars, ict-bedrijven en Pharos. Ketenzorg Ontketend heeft inmiddels de ontwikkelingsfase van het integrale zorgprogramma afgerond. De betrokken zorggroepen starten met de pilotfase, waarbij twee praktijken van OCE Nijmegen het integrale zorgprogramma gaan toetsen.

Ondersteuning

Huisartsen- en eerstelijnsorganisaties kunnen het Denkraam integratie zorgprogramma’s chronische zorg, dat vorig jaar door leden van InEen is vastgesteld, naar eigen inzicht gebruiken om te bewegen richting een integraal zorgprogramma. “We zijn druk bezig om stakeholders zoals VWS, zorgverzekeraars, patiëntenvertegenwoordigers en de LHV mee te nemen in de volgende stappen”, vertelt beleidsmedewerker Renske Neumann van InEen. “Ook leveren we een bijdrage – bijvoorbeeld in de vorm van een workshop of lezing – aan bijeenkomsten van zorggroepen die in hun regio het gesprek aangaan over integratie van zorgprogramma’s.”

Integraal zorgprogramma

Zorggroepen en gezondheidscentra geven aan voor een integraal zorgprogramma behoefte te hebben aan implementatieondersteuning en aan het uitwisselen van praktische tools, tips en ervaringen om de volgende stap te kunnen zetten. Daarom organiseert InEen dit jaar activiteiten, zoals webinars om good practices te delen. De vereniging ontwikkelt een checklist van waar je aan moet denken bij de integratie van zorgprogramma’s. Maar ook een factsheet over de bekostiging. Neumann: “Verder maken we een animatie van zo’n anderhalve minuut over het wat en waarom van het Denkraam. Deze kan ook worden gebruikt in het gesprek met de eerstelijnsprofessionals.” Alle informatie en materialen worden gedeeld op het online ledenplatform van InEen.

Auteur: Betty van Wijngaarden

Comments are closed.