Event Abonneren
×

Patiëntgegevens beter uitwisselen bij spoedzorg kwetsbare ouderen

Patiëntgegevens beter uitwisselen bij spoedzorg voor kwetsbare ouderen. De regio Zuidoost-Brabant heeft hiertoe een succesvol project opgezet.

Patiëntgegevens beter uitwisselen bij spoedzorg kwetsbare ouderen

Kwetsbare ouderen hebben relatief vaak met acute zorg te maken. Om onder- of overbehandeling te voorkomen, is het essentieel dat de huisartsenpost of spoedeisende hulp actuele zorggegevens heeft. Op veel plaatsen zijn die gegevens niet beschikbaar. De regio Zuidoost-Brabant heeft een succesvol verbeterproject en loopt hiermee voorop.

Acht speerpunten

In Zuidoost-Brabant werken de zorggroepen DOH, PoZoB en SGE al geruime tijd met het zorgprogramma kwetsbare ouderen. In 2018 is dit verbreed naar het programma Precies!, waarin meer dan 25 organisaties in de regio met elkaar optrekken. Precies! heeft acht speerpunten voor betere ouderenzorg vastgesteld, wat leidde tot evenzoveel projecten. Eén daarvan is Gedeelde Cliëntinformatie tijdens spoedzorg. Het gebruik van het Landelijk Schakelpunt (LSP) valt hieronder en is samen met het Regionaal Zorg Communicatie Centrum (RZCC) opgepakt.

Brede patiëntinformatie

Huisartsen en praktijkondersteuners verzamelen vanuit het zorgprogramma kwetsbare ouderen veel informatie samen met de patiënt. Dit wordt vastgelegd in het persoonlijk gezondheidsplan. “Medische gegevens, maar bijvoorbeeld ook informatie over zingeving en sociaal netwerk”, vertelt Wendy van Loo (PoZoB), projectleider Gedeelde Cliëntinformatie.

Bij steeds meer ouderen worden via advanced care planning (ACP) ook wensen rondom levenseinde geregistreerd. “Denk aan wel/niet reanimeren, wel/niet antibiotica en wel/niet een ziekenhuisopname. Maar er staat bijvoorbeeld ook in of iemand thuis of in een hospice wil sterven en welke personen de patiënt daarbij wil hebben.”

Snel opvraagbaar

Als een oudere of diens naaste contact opneemt met een huisartsenpost of de spoedeisende hulp, is idealiter al deze informatie snel opvraagbaar via het LSP. Maar de praktijk is weerbarstig, zowel in de huisartsenpraktijken als bij de spoedzorg. Digitale systemen worden niet optimaal gebruikt, registratieprocessen zijn niet uniform, afspraken onduidelijk.

In Zuidoost-Brabant brengt het project Gedeelde Cliëntinformatie hierin verandering. Begin 2020 ging huisartsenpost SHoKo ermee aan de slag en onlangs haakte Huisartsenpost Oost-Brabant aan. Bij SHoKo zijn in een jaar tijd veel stappen gezet, vertelt Pleun Kleintjes, coördinator LSP en Zorgmail bij RZCC.

Bevraging LSP omhoog

Het grootste knelpunt aan de kant van de huisartsenpost was dat bevraging van het LSP vaak niet lukte. “Met name het proces van de identificatiecontrole was niet duidelijk genoeg. Daardoor werd bijvoorbeeld iets simpels als een juist vinkje zetten, overgeslagen. Met als gevolg dat er geen informatie beschikbaar kwam”, licht Kleintjes toe. “Door extra uitleg via instructiefilmpjes en -kaarten is veel vooruitgang geboekt.” Een ander, inmiddels opgelost, probleem was dat assistenten niet voldoende gemandateerd waren. Hierdoor konen zij het LSP niet optimaal bevragen. Het resultaat van alle acties: in 2020 werd op de huisartsenpost bij 63 procent van de consulten het LSP succesvol bevraagd, tegen 15 procent in 2019.

Patiëntgegevens

De resultaten van de pilot waarin RZCC en Precies! samenwerken, worden gedeeld met andere regionale samenwerkingsorganisaties (RSO’s). Hier vindt u de informatie over betere uitwisseling van patiëntgegevens bij spoedzorg voor kwetsbare ouderen.

Auteur: José van der Waerden