Event Abonneren
×

Positieve Gezondheid toepassen in de huisartspraktijk

Positieve Gezondheid is een begrip dat huisartsen kennen. Maar hoe kunnen ze er binnen hun praktijk invulling aan geven in het patiëntencontact?

Positieve Gezondheid toepassen in de huisartspraktijk

Machteld Huber heeft samen met huisartsen Karolien van den Brekel-Dijkstra en Hans Peter Jung – die al ruimschoots vertrouwd zijn met Positieve Gezondheid – een boek geschreven over hoe huisartsen binnen hun praktijk invulling aan Positieve Gezondheid kunnen geven in het patiëntencontact. Dat Huber haar boek juist samen met Van den Brekel-Dijkstra en Jung heeft gemaakt, valt goed te begrijpen. Zelf is ze weliswaar voormalig huisarts, maar haar coauteurs zijn nú dokter en werken bovendien allebei volgens haar gedachtegoed van Positieve Gezondheid.

Verrast

“De huisarts biedt laagdrempelige toegang tot de zorg”, zegt Van den Brekel. “Als huisartsen zijn we op basis van onze medische diagnostiek vertrouwd met patiënten naar de tweede lijn verwijzen en die medische blik is en blijft essentieel. Maar als je breder kijkt dan alleen naar de klacht, dus ook naar wat belangrijk is voor de patiënt, kun je vaak veel meer betekenen. Daarin kan Positieve Gezondheid een belangrijke rol spelen. Daarom vraag ik vaak: wat betekent gezondheid voor u? Die vraag kun je toepassen bij een klacht als slecht slapen of regelmatig hoofdpijn hebben, maar ook bij chronische ziekten of palliatieve zorg. In alle situaties eigenlijk. Patiënten voelen zich dan gehoord, negen van de tien keer word ik verrast door het zelf-herstellend vermogen dat door Positieve Gezondheid gestimuleerd wordt. Hiervoor ben ik dokter geworden, denk ik dan vaak.”

Langere consulten

Jung past hetzelfde principe toe en zegt hierdoor veel minder moe te zijn aan het einde van de dag dan voorheen. “Medisch-analytisch speuren is intensief”, zegt hij, “bovendien volg je daarmee je eigen koers en niet die van de patiënt. Als je de patiënt zelf het werk laat doen, word je verrast door wat die te bieden heeft. Natuurlijk moet je er de praktijk wel op inrichten. Wij hebben daarbij gekozen voor een dubbele bezetting aan de telefoon, om meer vragen telefonisch te kunnen afhandelen. Dan creëer je ruimte voor langere consulten.”

Minder verwijzingen

Jung kan concrete cijfers bieden bij wat werken volgens het gedachtegoed van Positieve Gezondheid oplevert: 25 procent minder verwijzingen. “De zorgverzekeraars vinden dit een interessante businesscase en belonen die met extra bekostiging voor meer tijd met de patiënt. Elke euro die ze ons betalen, scheelt drie euro aan verwijzingen.”

Zo’n afspraak heeft Van den Brekel niet, maar ze werkt dus evengoed op deze grondslag. “Ik geef in het eerste consult uitleg over het spinnenweb en laat de patiënt dan terugkomen voor een dubbelconsult.”

Positieve Gezondheid

Volgens Van den Brekel is het bij Positieve Gezondheid zaak dat de huisarts de patiënt in zijn geheel ziet en zijn eigen ontdekkingstocht laat maken.” Wat hierbij belangrijk is, zegt Huber, is dat de huisarts leert om op zijn handen te gaan zitten. “Even je mond houden om de patiënt de ruimte te gunnen om zelf te vertellen”, zegt ze. “Dat is moeilijk, omdat je gewend bent om te adviseren – we weten dat de huisarts gemiddeld na zestien seconden de patiënt onderbreekt – maar wel essentieel.”