Congres Abonneren
×

Bemoeizorg voor mensen met verward gedrag

Bemoeizorg. Henk van Dijk is overtuigd van het belang hiervan voor mensen met verward gedrag. “Het gaat erom dat we als samenleving eerder naar deze mensen omkijken.”

Nederland telt steeds meer mensen met verward gedrag. De politie is nog te vaak de eerste hulpverlener voor deze groep. Programmaleider Henk van Dijk ziet gelukkig beetje bij beetje meer samenwerking. “Het gaat erom dat we als samenleving eerder naar deze mensen omkijken. Dat kan ook een praktijkondersteuner zijn.”

Meldingen verdrievoudigd

Het is een droevig stemmende ontwikkeling. Sinds 2012 is het aantal meldingen van ‘mensen die zich verward gedragen’ bijna verdrievoudigd. Van 40.000 toen naar dik 100.000 in 2020. Die meldingen zijn vooral telefoontjes naar de politie of meldingen aan de balie daar. Het gaat over de buurman die zich verwaarloost, de was bij de buren weghaalt, de buurvrouw al enkele keren bij de arm gepakt heeft. De man die zich op het politiebureau meldt om Jan Peter Balkenende aan te geven vanwege diens rol bij de aanslagen op 11 september. De buurvrouw met Alzheimer bij wie geen thuiszorg komt en de huisarts niks zegt te kunnen doen. De man die in korte broek en blote voeten door de buurt loopt terwijl het drie graden boven nul is. De vrouw die psychotisch is en zelfmoord wil plegen.

Grip kwijt

De voorbeelden komen van Henk van Dijk, landelijk programmaleider personen met verward gedrag bij de politie. Hij noemt ze “mensen die de grip op hun leven zijn kwijt geraakt”. De meldingen stijgen overal; in steden, middelgrote gemeenten en dorpen; in alle windstreken. Van Dijk was als programmaleider ook lid van het eveneens landelijke aanjaagteam en het daaropvolgende schakelteam die zich in de afgelopen jaren beide richtten op het verbeteren van de ondersteuning voor wat inmiddels ‘mensen met verward gedrag’ is gaan heten. Die ondersteuning gaat niet vanzelf, heeft hij ervaren.

“Door de drive om de zorg goed te organiseren zijn er kolommen en hokjes op allerlei niveaus ontstaan en verloren we uit het oog voor wie we al dat georganiseer nou eigenlijk doen.” Lachend: “We zijn zelf verward geraakt in de systeemwereld”.

Bemoeizorg

Van Dijk is inmiddels overtuigd geraakt van het belang van wat hij ‘bemoeizorg’ noemt. Mensen die risico lopen verward te raken, melden zich niet uit zichzelf bij de huisarts of het wijkteam. Het begint bij samenspel tussen woonconsulenten van corporaties, medewerkers van FACT-teams van de ggz, professionals uit wijkteams, praktijkondersteuners uit de huisartsenpraktijk, wijkagenten. Signalen delen, afstemmen. “Vervolgens heb je hulpverleners zoals de wijk-GGD’ers nodig die ernaartoe gaan, aanbellen, weten hoe ze met die mensen echt contact kunnen krijgen. Als het aan ons ligt, wordt de wijk-GGD’er in het hele land ingevoerd.”