Event Abonneren
×

Data als basis voor sturen van regionaal samenwerkingsverband

Data vormen de basis om succesvolle interventies en transities te versnellen en zo de zorg houdbaar en toekomstbestendig te organiseren.

PREMIUM Data als basis voor sturen van regionaal samenwerkingsverband
“De zorg staat onder druk. De kosten nemen toe en personeel raakt schaars. We worden ouder, maar met gebreken. Om de zorg gezond, betaalbaar en toekomstbestendig te houden, is op deze voet doorgaan geen optie”, zegt Lisette Kikkert, adviseur van ProScoop.“Deze ontwikkelingen vergen een transformatie op populatieniveau, waarvoor in regio’s domein-overstijgend moet worden samengewerkt. Triple aim is hiervoor het meest kansrijke perspectief, omdat het uitgaat van een mensgerichte benadering waarin professionals gecoördineerd samenwerken en gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het realiseren van de uitkomsten op het gebied van kwaliteit, gezondheid en kosten. Het implementatiemodel van triple aim populatiemanagement biedt concrete handvatten voor de praktijk. Partijen in zorg en sociaal domein werken samen om interventies te organiseren. Data zijn een cruciaal onderdeel om te komen tot de juiste interventies voor de juiste populaties.”
Verder lezen? U kunt dan hier inloggen om het gehele artikel te lezen.