Event Abonneren
×

Hoe een buitenstaander het ziekenhuis beter maakte

De eerstelijnszorg zou veel eenvoudige ziekenhuiszorg kunnen overnemen. En ook een veel grotere rol in een pandemie kunnen spelen dan nu. Maar dat vergt wel een veel betere organisatie van de zorg.

Nu is de organisatie van de eerstelijnszorg te divers en te versplinterd. Als er anders betaald wordt zou ook preventie een grote vlucht kunnen nemen. Dat zegt Martien Bouwmans in zijn boek Het zorgstelsel ontrafeld.

Het huidige stelsel is een doordacht compromis

In het boek beschrijft hij in het kort de geschiedenis van het Nederlandse ziektekostenstelsel en de langdurige strijd die daarover gevoerd is. Het stelsel zoals we dat sinds 2006 kennen vindt Bouwmans in principe een doordacht compromis tussen het ziekenfonds en de particuliere ziektekostenverzekering. Gereguleerde marktwerking geeft mogelijkheden om bij te sturen waar de markt faalt of tekortschiet. Meteen na 2006 hebben ruim tien jaar Rutte echter te veel accent gelegd op de marktwerking en het reguleren met wetgeving schromelijk verwaarloosd.

Wat is marktwerking in de zorg

Bouwmans gaat in zijn boek in op wat marktwerking in de zorg nu precies is. Afschaffen van de marktwerking in de zorg wordt als panacée voor alle kwalen naar voren geschoven. Ten onrechte. Het zorgstelsel kent al zolang het bestaat marktelementen. Er is altijd vraag en aanbod. Veel zinvoller dan marktwerking afschaffen is het om de verhoudingen tussen medici, patiënten en zorgverzekeraars te definiëren als countervailing power: de drie partijen moeten elkaar in evenwicht houden, anders zullen de kosten en het volume van zorgverlening snel oplopen. Dat geeft per definitie wrijving.

Zorgkosten en administratieve lasten

De zorgkosten in Nederland zijn al hoog. Ze kunnen best verder oplopen, maar moeten wel beheerst worden. Ook met de mythe van ‘de bezuinigingen in de zorg’ wordt in het boek korte metten gemaakt. Ook de veelheid aan administratieve lasten dient nauwkeuriger onder de loep genomen worden. Waar komen ze vandaan, wie veroorzaakt ze nu precies? Het is te gemakkelijk daar de zorgverzekeraars de schuld van te geven.

Samenwerking gemeenten met zorgverzekeraars

Bouwmans leunt als het gaat om korte termijn veranderingen in de lokale eerstelijnszorg en dienstverlening sterk op betere samenwerking tussen de zorgverzekeraars en gemeenten. De zorg en gemeentelijke dienstverlening raken steeds nauwer verweven. Om dat te regelen hoeft het stelsel niet gewijzigd te worden, met meer regulering kan dat al sterk bevorderd worden.

De beste zorg ter wereld?

Hebben we nu de beste zorg ter wereld of kan er nog wel wat verbeterd worden?, vraagt Bouwmans. Dat hangt af vanuit welk perspectief je de zorg in Nederland bekijkt. Het is allebei waar. Het oordeel is aan de lezer, maar let altijd op wie het zegt en vanuit welk perspectief. De belangen in de zorg zijn groot.

Het boek beoogt een breed scala aan werkers in de zorg zelf, maar ook beleidsmakers bij gemeenten en zorgverzekeraars, inzicht te geven in de werking van het zorgstelsel. “Zorgverlening is niet alleen medisch handelen,” zegt Bouwmans, “ook de organisatie en financiering zijn bepalend”. Daaraan zou in de opleidingen meer aandacht besteed moeten worden.

Dit is een bijdrage van Martien Bouwmans. U kunt het boek hier kopen.

  1. Bijzonder dat Martien Bouwmans zijn eigen boek recenseert in de Eerstelijns. En ook bijzonder dat hij niets vermeldt over zijn achtergrond bij Zorgverzekeraars Nederland.

    1. Beste Wouter, het is een persbericht, geen recensie.

Comments are closed.