Event Abonneren
×

Labelen in de jeugd-ggz niet altijd terecht

Labelen in de jeugd-ggz? Dat is niet altijd een goed idee. “We moeten veel meer vragen gaan normaliseren aan de voorkant”, zegt Atie Gelderloos.

Labelen in de jeugd-ggz niet altijd terecht

Over de jeugdgezondheidszorg woedt een structuurdiscussie. Die helpt niemand verder, stelt Angela Bransen, afdelingsdirecteur Jeugd ActiZ. Atie Gelderloos, directeur sociaal domein bij Santé Partners, is het volkomen met haar eens. Hun boodschap: we moeten af van het idee dat een kind of jongere die hulp nodig heeft meteen met een probleem kampt en dus een label verdient.

Transitie geslaagd

Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste ter wereld, concludeert UNICEF uit onderzoek. Toch zien we dat een op de acht kinderen te maken krijgt met jeugdhulp, waar dit twintig jaar geleden nog een op de 27 was. De logische vraag lijkt: wat gaat hier fout? Atie Gelderloos kaatst de bal terug. “Misschien gaat hier juist wel iets goed”, zegt ze. “Bij de transitie van de jeugdzorg in 2015 hebben gemeenten jeugdteams en sociale wijkteams opgezet om kinderen en jongeren eerder in beeld te krijgen. In die zin is de transitie geslaagd. Professionals in de jeugdgezondheidszorg zijn sinds die tijd ook meer opgeleid om het medische en het sociale domein met elkaar te verbinden.”

Labelen

Aan de andere kant is het wel waar dat veel wordt gelabeld als probleem wat misschien geen jeugdzorgprobleem is, erkent Gelderloos. Over dat labelen zegt ze: “Daar moeten we van af. We moeten veel meer vragen gaan normaliseren aan de voorkant: in de directe omgeving van kinderen en jongeren en de gezinnen waarin zij opgroeien. Dat kantelpunt nadert. In soortgelijke situaties in andere landen hebben we gezien dat dit zes tot zeven jaar duurt na een grote stelselwijziging. Eerst moet de lokale infrastructuur worden opgetuigd en dat is nu volop gaande. Je zag bijvoorbeeld in Denemarken dat het daar ook zo ging. Ook daar zag je dat de doorstroming naar de gespecialiseerde jeugdzorg na zes of zeven jaar begon af te nemen en dat het proces op gang begon te komen zoals het bedoeld was.”