Event Abonneren
×

Kwetsbare ouderen: domein-overstijgende samenwerking

Kwetsbare ouderen: Dongen, Hollandscheveld en Ede experimenteerden met domein-overstijgende samenwerking om goede zorg te realiseren voor deze groep.

Ouderenzorg

Kwetsbare burgers hebben soms uit meerdere domeinen (en financieringsstromen) ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld vanuit de Wlz en Wmo. René van het Erve, lid van het projectteam Domeinoverstijgend Samenwerken vanuit Waardigheid en trots: “Bij domein-overstijgend samenwerken gaat het erom de verschillende wetten en werkvelden beter bespeelbaar te maken en financiers en uitvoerende partijen bij elkaar te brengen. Met steeds hetzelfde idee voor ogen: betere zorg en ondersteuning voor kwetsbaren die tussen wal en schip dreigen te vallen.” Bijkomend voordeel: domein-overstijgend werken kan leiden tot een forse besparing van de kosten, ontlasting van naasten en uitstel van opname in het verpleeghuis.

Dongen

Dongen is een van de gemeenten die experimenteerden met domein-overstijgende samenwerking. De resultaten van de pilot Community Care Dongen (CCD)? Kostenbesparing, betere samenwerking, een grotere inzet van het informele netwerk en mantelzorgers die ontlast worden. 

Albert Vlemmix is bestuurder van Maria-Oord, de zorgorganisatie die op 1 mei 2018 met de gemeente Dongen en VGZ (zorgverzekeraar en zorgkantoor) van start ging met deze proef

Hij zegt: “Community Care is een andere manier van het ondersteunen van ouder wordende mensen met geheugenproblemen en vaak ook lichamelijke klachten. Daarvoor zetten wij de leefcoach in. Die kan over de domeinen van Wmo, Zvw en Wlz alle zorg en ondersteuning regelen die mensen nodig hebben. Die doorzettingsmacht heeft de leefcoach dankzij onze samenwerking met de gemeente Dongen en VGZ. De leefcoach heeft tijd om met cliënten en hun mantelzorgers, naasten te praten over wat nodig is om langer thuis te kunnen blijven wonen. Dit geeft rust en veiligheid.”

Geld besparen

Wat heeft het initiatief opgeleverd? “We zien dat mensen nu inderdaad langer thuis kunnen blijven wonen. De kosten voor thuiszorg en Wmo-voorzieningen nemen toe, maar opname in het verpleeghuis wordt gemiddeld met acht maanden uitgesteld. Zo bespaar je juist geld, gemiddeld bijna 40.000 euro per cliënt. Maar het is veel meer dan een verhaal over geld, het gaat over cultuur en gedrag. Je moet loslaten hoe het was en medewerkers anders naar cliënten laten kijken. Dat vergt training en kost veel tijd. Nu zien we de voordelen.”

Doelmatige zorg

Significant heeft in opdracht van het ministerie van VWS de drie experimenten geëvalueerd. Daaruit blijkt dat cliënten, naasten en medewerkers de werkwijze als positief ervaren. Daarnaast draagt de werkwijze bij aan een grotere maatschappelijke doelmatigheid en effectiviteit. Uit veertig mini-businesscases komt naar voren dat domein-overstijgend samenwerken leidt tot meer doelmatige zorg, vanwege de besparingen in de Wlz. Zelfs na compensatie van meerkosten in de Wmo en Zvw. 

Kwetsbare ouderenDe experimenten over domein-overstijgende samenwerking voor kwetsbare ouderen zijn opgezet in het kader van het overheidsprogramma Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen, uitgevoerd door Vilans. 169 verpleeghuizen hebben gewerkt aan betere kwaliteit van zorg voor hun cliënten. Het programma liep van 2015 tot 2018. Minister Hugo de Jonge heeft een brief over de stand van zaken met betrekking tot domein-overstijgend samenwerken samen met het onderzoeksrapport op 26 februari 2021 aangeboden aan de Tweede Kamer. Hier vindt u de Kamerbrief, het evaluatieonderzoek en meer informatie over de drie experimenten. Op 12 mei organiseerde Waardigheid en trots een online webinar over domein-overstijgend samenwerken. Hier kunt u de webinar terugkijken en het kennisdossier lezen.

Artikel in samenwerking met Vilans, kennispartner van De Eerstelijns