Community Abonneren
×

Oncologie: groeiende rol voor de eerste lijn

Oncologie: de rol van de eerste lijn in de zorg voor kankerpatiënten is groeiende. Van de ontdekking van de ziekte tot de begeleiding bij het fysieke en psychosociale herstel.

Eerstelijns zorg oncologie

De Eerstelijns licht enkele opvallende ontwikkelingen uit op het vlak van eerste lijn en oncologie. Een voorbeeld: lokale en regionale netwerken voor de gevolgen van kanker begeleiden patiënten al langer intensief tijdens en na hun behandeling voor de ziekte.

Deze netwerken ondersteunen patiënten (en hun naasten) dicht bij huis bij de psychosociale en fysieke effecten van kanker en kankerbehandeling. Die zijn aanzienlijk. Ernstige vermoeidheid, bewegingsbeperkingen, depressie, pijn, angst en moeite met het sociaal functioneren: het zijn slechts enkele voorbeelden van klachten waarmee veel patiënten kampen. In de netwerken werken (eerstelijns)zorgverleners samen. Denk hierbij aan fysiotherapeuten, diëtisten, ergotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers, psychologen en andere gespecialiseerde paramedische en psychosociale zorgverleners. Maar ook informele zorg, zoals de inloophuizen, kan deel uitmaken van deze netwerken. 

Meer en betere netwerken

Joeri Gilissen was in het verleden als (oncologie)fysiotherapeut werkzaam binnen zo’n netwerk. Ook is hij voorzitter van het Landelijk Overleg Paramedische en Psychosociale Oncologische Zorg. Gilissen is vanuit die hoedanigheid betrokken bij een project om meer en kwalitatief betere netwerken voor de gevolgen van kanker op te zetten: Netwerkvorming oncologie: ook voor de gevolgen van kanker

“De verschillende disciplines stemmen samen af welke zorg de patiënt nodig heeft”, schetst hij de toegevoegde waarde van de netwerken. “We delen bovendien kennis en expertise en volgen gezamenlijke scholingen. Steeds meer oncologienetwerken voor de gevolgen van kanker maken verder afspraken met ziekenhuizen en revalidatiecentra. Zodat de zorg die iemand thuis krijgt, afgestemd is op de zorg in ziekenhuis of revalidatiecentrum.”

Verwijsgids Kanker

Desondanks hebben medisch specialisten en ook huisartsen vaak nog onvoldoende op het netvlies dat een patiënt baat zou kunnen hebben bij ondersteuning vanuit deze netwerken. Gilissen: “Het is belangrijk dat vanaf de diagnose gekeken wordt welke ondersteuning iemand nodig heeft op psychosociaal en fysiek vlak. In de praktijk is hier vaak pas aandacht voor op het moment dat de conditie al flink verslechterd is en er al klachten zijn. Meer aandacht moet uitgaan naar het voorkomen en beperken van klachten. Ik adviseer zorgprofessionals, patiënten en hun naasten daarom te kijken op www.verwijsgidskanker.nl. Hier vind je onder andere informatie over allerlei vormen van aanvullende behandeling en begeleiding in de buurt. Er is veel meer mogelijk dan veel mensen weten.”

Oncologie

Wilt u meer weten over oncologie in de eerste lijn?
Hier leest u meer over de ontwikkeling van oncologische nazorg met ziekenhuizen, inloophuizen en huisartsen: Maasstad Ziekenhuis, Allerzorg en Medisch Centrum Leeuwarden.