Congres Abonneren
×

Start POH beroertepreventie Challenge met het doel 5.000 beroertes per jaar te voorkomen

“Het risico op een beroerte bij mensen met atriumfibrilleren is 5x groter dan bij mensen zonder deze aandoening. Met het nascholingspakket willen we de praktijkondersteuner de kennis, tools en regie geven om goede beroertepreventiezorg in de huisartsenpraktijk te implementeren.”

Preventie

Breda, 21 juni 2021 – Vanaf vandaag gaat de POH Beroertepreventie Challengevan start. Deze nascholing is speciaal voor de praktijkondersteuner/-verpleegkundige ontwikkeld en toegankelijk via het platform beroertepreventie.nl. De nascholing is ontwikkeld door de werkgroep Beroertepreventie met specialisten uit de 1e en 2e lijn. De praktijkondersteuner krijgt in de nascholing de laatste kennis en tools om 1e lijns-beroertepreventiezorg bij atriumfibrilleren te implementeren, optimaliseren en te versnellen in de praktijk. Atriumfibrilleren (AF) is de grote risicofactor voor het krijgen van een – vaak ernstige – beroerte.¹ De POH Beroertepreventie Challenge heeft als doel minimaal 5.000 beroertes per jaar te voorkomen.

Huisarts Jaap van Soest, lid van de werkgroep Beroertepreventie en mede ontwikkelaar van de POH Beroertepreventie Challenge, roept praktijkondersteuners op om mee te doen: “Het risico op een beroerte bij mensen met atriumfibrilleren is 5x groter dan bij mensen zonder deze aandoening. We missen nog een aanzienlijke groep AF-patiënten in de eerste lijn en kunnen in samenwerking met de 2e lijn de behandeling met antistollingsmedicatie, leefstijl en therapietrouw verbeteren. Met dit nascholingspakket willen we de praktijkondersteuner de kennis, tools en regie geven om goede beroertepreventiezorg in de huisartsenpraktijk te implementeren. Want iedere beroerte ten gevolge van AF die we kunnen voorkomen met tijdige opsporing en een goede behandeling, is er een teveel.”

De POH doorloopt vijf modules in de nascholing, met o.a. een kennisquiz, podcasts, video’s en een eindtoets. De POH kan op basis van patiëntenaantallen in de praktijk berekenen hoeveel beroertes in de komende 5 jaar voorkomen kunnen worden. In de modules worden kennis, oefeningen voor de polscheck, diagnostiek, voorlichtingstools, een stappenplan en informatie gedeeld. Ook geeft Jaap van Soest in de afsluitende podcast het voorbeeld van hoe de POH de eerste en tweedelijnszorg voor AF op elkaar kan afstemmen.

Op beroertepreventie.nl is een 15 minuten introductie podcast met dr. Martin Hemels, cardioloog, en dr. Janneke Wittekoek, cardioloog, beschikbaar, die het belang van beroertepreventie bij AF en de rol van de POH toelichten. 

De werkgroep Beroertepreventie en de POH Beroertepreventie Challenge zijn mogelijk gemaakt door de alliantie van Pfizer en Bristol Myers Squibb.

Leden van de werkgroep Beroertepreventie:

  • Dr. Martin Hemels, Cardioloog Rijnstate Ziekenhuis en Projectleider NVVC van AF Connect
  • Prof. dr. Jaap Kapelle, Neuroloog UMC Utrecht 
  • Drs. Jaap van Soest, Kaderhuisarts Hart- en Vaatziekte in Nijverdal
  • Lida van der Maat, Praktijkconsulent, POH
  • Stephan Joosten, Apotheker te IJsselstein
  • Melchior Nierman, Medisch Leider Trombosezorg, Atalmedial
  • Monique Lindhout, Directeur Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl

Dr. Janneke Wittekoek presenteert de podcasts en webcasts en neemt de POH mee in het vergroten van kennis en handelingen op een leuke, leerzame manier.

Accreditatie voor deze nascholing is aangevraagd voor 4 punten.

Referentie:
1. Wolf et al. Stroke 1991;22(8):983-8. (Framingham data) Marini C et al. Stroke 2005;36(6):1115