Event Abonneren
×

COVID-19-vaccinatie bleek toch echt anders dan griepvaccinatie

Toen duidelijk werd dat er Covid-19-vaccins in aantocht waren, stond Stichting Nationaal Programma Grieppreventie (SNPG) direct in de startblokken om de rol van de huisartsen in de vaccinatiecampagne te faciliteren. SNPG is de uitvoeringsorganisatie waar de huisartsen en zorgorganisaties hun vaccins voor de griep en pneumokokkenvaccinatiecampagne bestellen en waar zij hun hiermee samenhangende declaraties indienen. […]

Toen duidelijk werd dat er Covid-19-vaccins in aantocht waren, stond Stichting Nationaal Programma Grieppreventie (SNPG) direct in de startblokken om de rol van de huisartsen in de vaccinatiecampagne te faciliteren. SNPG is de uitvoeringsorganisatie waar de huisartsen en zorgorganisaties hun vaccins voor de griep en pneumokokkenvaccinatiecampagne bestellen en waar zij hun hiermee samenhangende declaraties indienen.

Vorig jaar zomer kwam bij SNPG direct de vraag op of het een faciliterende rol zou kunnen spelen in de Covid-vaccinatie. “Wij hebben al jaren ervaring met het faciliteren van de griep- en pneumokokkenvaccinatie door huisartsen en zorgorganisaties”, vertelt coördinator Monique Dayan. “Het lag voor de hand dat het ministerie van VWS ons zou benaderen met de vraag of we ook bij de COVID-19-vaccinatie een rol konden spelen. Veel bleef echter lang onduidelijk: het waren nieuwe vaccins en er was aanvankelijk geen informatie over leveringen en houdbaarheid. Ook speelde de vraag of de huisartsen in deze vaccinatiecampagne een rol zouden krijgen.” 

Op het moment dat de huisartsen bereid bleken een rol te spelen, is SNPG oriënterend en adviserend in gesprek gegaan met de ontwikkelaar van zijn bestelapplicatie en met het RIVM. “We wilden klaar zijn als de opdracht hiervoor kwam”, vertelt Dayan. “Dit speelde allemaal in een drukke periode, omdat we in oktober 2020 te maken hadden met een tekort aan griep- en pneumokokkenvaccins, gezien de veel grotere vraag dan vooraf was voorzien. We waren direct bereid toen we half november van VWS de vraag kregen of we als uitvoerende partij voor de Covid-19-vaccinatie onze rol wilden oppakken en de huisartsen en zorgorganisaties wilden faciliteren bij bestellen en declareren. We zijn gestart met de aanpassingen van de bestelapplicatie, hebben extra medewerkers aangetrokken en zijn gestart met informatieverstrekking en aanpassing van de website. De informatieverstrekking was overigens niet eenvoudig, want de vaccinatiestrategie is met regelmaat aangepast. We hadden op dat moment zelf ook nog veel vragen.”

Echt wel een andersoortige vaccinatiecampagne

Het leek in eerste instantie dat de Covid-19-vaccinatie campagne net zoiets zou zijn als de griepvaccinatiecampagne. “De gedachte was dat het met onze ervaring zeker zou lukken om deze vaccinatiecampagne goed te faciliteren”, zegt Dayan. “Dat bleek ingewikkelder dan gedacht. Er kon vanwege de beperkte beschikbaarheid van de vaccins alleen per regio en voor een kleine doelgroep worden uitgeleverd. Voor SNPG nam de drukte ineens heel erg toe, want we moesten zorgen dat andere doelgroepen – huisartsenposten, verpleeghuizen, revalidatiecentra, ggz-instellingen – ook goed ondersteund werden bij de Coid-19-vaccinatiecampagne. Veel meer organisaties dan gebruikelijk bij de griep vaccinatiecampagne moesten voor de Covid-19-vaccinatie toegang krijgen tot onze bestelapplicatie. ”

Alerts

Kortom, een drukke tijd. “Zeker niet alleen voor ons trouwens”, vervolgt Dayan, “want iedereen werd met regelmaat verrast door de complexiteit van het Covid-19-vaccinatieprogramma. Het was voortdurend over en weer zoeken om op het juiste moment de juiste informatie te krijgen en deze vervolgens door te spelen naar de huisartsen en zorgorganisaties. Normaal gesproken doen we dit via onze reguliere nieuwsbrief, maar we besloten die voor deze gelegenheid te vervangen door flexibele alerts, korte berichten om alle betrokkenen op de hoogte te houden van het laatste nieuws. 

De inhoud van de alerts wordt voor de covid-19-vaccinatie campagne, in tegenstelling tot de griep- en pneumokokkenvaccinatiecampagne, opgesteld door het RIVM. Daarbij was natuurlijk het streven om de alerts direct uit te brengen zodra een Kamerbesluit was genomen. We wilden namelijk bij voorkeur de uitvoerders informeren voordat de pers de informatie landelijk naar buiten bracht. Dat is in de hectiek van het moment begrijpelijkerwijs niet altijd gelukt.”

Veel vragen

SNPG wist dat wanneer er niet teveel reacties op alerts binnen kwamen, de inhoud duidelijk was. “Natuurlijk kregen we toch wel veel vragen en ook reacties die varieerden van vriendelijk tot in een enkel geval zeer geërgerd”, zegt Dayan. “De meeste vragen konden we doorgaans zelf beantwoorden, maar regelmatig moesten we deze voorleggen aan VWS of het RIVM. Denk hierbij aan onduidelijkheid rondom de doelgroepen, aanpassing van de leverdata en vragen die betrekking hadden op de toepasbaarheid van AstraZeneca bij een bepaalde leeftijdsgroep.”

Veel vragen die SNPG zelf afhandelde, gingen over de logistiek rond de levering, maar ook over de twee-factor authenticatie. “Die was nieuw voor de huisartsen en leidde dus tot veel vragen”, zegt Dayan. “In het begin van het traject moesten wij onze bestelapplicatie laten testen op veiligheid. Onder begeleiding van het RIVM zijn twee strenge penetratietests doorlopen om te beoordelen of de applicatie veilig genoeg was voor de Covid-19-vaccinatie campagne. Na enkele aanpassingen bleek de applicatie veilig.”

Nu de declaratie

In die eerste, drukke periode hebben huisartsen minder snel antwoord op hun vragen gekregen dan ze van SNPG gewend waren, zegt Dayan. “Huisartsen en zorgorganisaties hebben langer in de wacht gestaan als ze ons probeerden te bellen. We hebben tussen februari en juni meer dan 10.000 mails en meer dan 10.000 telefoontjes ontvangen. Normaal zijn dat er hooguit enkele honderden per campagne.”

Inmiddels is de rust teruggekeerd. “We zijn nu bezig met het declaratieproces”, vertelt Dayan. “De applicatie is hier half juli voor open gezet. Tot nu toe verloopt dit proces heel goed. Wel is er natuurlijk de vraag wat de toekomst gaat brengen. Moet er nog een vaccinatieronde achteraan komen nu de deltavariant voor nieuwe problemen zorgt? Gaan de huisartsen ook daarin weer een rol spelen? Als dat zo is, staan wij graag weer klaar.”

  1. Dit artikel laat zien hoe snel een nieuwe situatie onderschat wordt. Met weinig inspanning is door een business architect in een team van ervaringsdeskundigen helemaal aan het begin van het nieuwe initiatief in te schatten hoe groot de uitdagingen zijn bij de nieuwe leveringslijn.

Comments are closed.