Event Abonneren
×

‘De gezondheidsverschillen zijn onacceptabel groot’

“De gezondheidsverschillen tussen groepen mensen in Nederland zijn onacceptabel groot en we hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid om die te verkleinen.” Dat zegt Petra van Holst, algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland.

grote verschillen wachtkamer

Wie kijkt naar de huidige discussieonderwerpen in de zorg, ziet begrippen als JZOJP, preventie, regioregie en Positieve Gezondheid. “We zijn met elkaar anders gaan kijken naar gezondheid”, zegt Petra van Holst, algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland. “Als zorgverzekeraars zien wij Positieve Gezondheid dan ook als een van de belangrijkste aanknopingspunten voor het nieuwe regeerakkoord. Hierbij gaat het over de ervaren gezondheid, en dat is in het licht van het groeiend aantal chronisch zieken in ons land een essentieel onderwerp. Niet voor niets kijken de zorgverzekeraars dus in regionale samenwerkingsverbanden als Beter Samen in (Amsterdam-)Noord, Preventie Akkoord Achterhoek of de Zeeuwse Zorg Coalitie over de grenzen van de zorg heen ook naar de context waarin verzekerden leven.”

Brede sociale context

Van Holst vervolgt: “Het is logisch dat mensen die diep in de schulden zitten ook gezondheidsklachten ontwikkelen. Bied mensen dus ondersteuning waar ze dat nodig hebben en laat het hele systeem daarin faciliteren. Dat is de belangrijke verandering die de zorgverzekeraars momenteel doormaken: niet alleen naar de zorg kijken, maar naar de brede sociale context, en daarbij samenwerken met gemeenten en andere partners in zorg en welzijn.”

Gezondheidsverschillen verkleinen

Hieruit vloeit vanzelfsprekend voort dat de verbinding tussen zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten steeds belangrijker wordt. “Die verbinding is cruciaal”, zegt Van Holst. “De gezondheidsverschillen tussen groepen mensen in Nederland zijn onacceptabel groot en we hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid om die te verkleinen. Dus moeten we vanuit de sociale context van mensen kijken hoe het systeem ze kan helpen om ziekte te voorkomen. Daarin spelen we alle drie een rol. Niet voor niets hebben we een samenwerkingsagenda met de VNG opgesteld met preventie, ouderenzorg en ggz als speerpunten. Het Sociaal Hospitaal in Den Haag is een treffend voorbeeld van wat daarmee kan worden bereikt. Dit project richt zich op de meest kwetsbare Haagse huishoudens, waarin vaak sprake is van multiproblematiek. Door voor hen met een Health Impact Bond te werken, is het mogelijk om eerst toegang tot hulp of zorg te regelen en pas daarna de bureaucratie om het maatwerk heen te organiseren.”

Gezondheidsverschillen

Bij het terugdringen van gezondheidsverschillen zijn ook data essentieel om samenwerking tot een succes te maken. “Je moet een beeld hebben van de vragen en problemen in een wijk om daarop te kunnen sturen”, zegt Van Holst. “De Gemeentezorgspiegel, ontwikkeld door Vektis met zorgverzekeraars en gemeenten, is hierin een praktisch hulpmiddel om met gerichte actie te voorkomen dat een zorgvraag ontstaat. In de ouderenzorg, maar ook in de jeugdzorg bijvoorbeeld.”

Gezondheidsverschillen

PDF Embedder requires a url attribute