Congres Abonneren
×

Gezondheidscentra Vlissingen: samenwerking zorg en sociaal domein

Gezondheidscentra in Vlissingen moeten uitgroeien tot een plek voor geïntegreerde samenwerkingsverbanden waarin zorg en sociaal domein samenkomen.

Samenwerking gezondheidscentra

Een pijler onder het programma Toekomstbestendige Huisartsenzorg in Zeeland is de ontwikkeling van gezondheidscentra in Vlissingen. Geen bedrijfsverzamelgebouwen, benadrukken de betrokkenen, maar geïntegreerde samenwerkingsverbanden waarin zorg en sociaal domein werkelijk samenkomen. Dit model maakt Zeeland interessanter als vestigingslocatie voor jonge huisartsen, is de verwachting.

Vergrijzing

Zeeland staat voor grote uitdagingen om de zorg toekomstbestendig te houden. Er is een sterke vergrijzing, niet alleen onder de bewoners maar ook onder zorgprofessionals. Jongeren gaan elders studeren en keren daarna vaak niet terug naar de provincie. “Daar komt bij dat we te maken hebben met een grote groep huisartsen die de komende jaren met pensioen gaat en dat praktijkopvolging een groot probleem is”, zegt Albert Vader, wethouder sociaal domein in Vlissingen. 

Het is duidelijk: de huisartsenzorg overeind houden speelt een sleutelrol in Zeeland om de zorg toekomstbestendig in te richten. Het programma Toekomstbestendige Huisartsenzorg neemt dus in Zeeland een belangrijke plaats in. In dit programma bekleden innovatie en digitalisering een belangrijke plek. Onverwachte hulp hiervoor kwam van de compensatievoorzieningen die Zeeland kreeg in ruil voor het niet doorgaan van de geplande marinierskazerne in Vlissingen. Er was dus geld, maar er was ook een plan nodig. Dat plan heet: Toekomstbestendige Huisartsenzorg. Een van de pijlers waar de cruciale voorwaarden daarvoor bij elkaar komen, is het samenwerkingsconcept gezondheidscentra Vlissingen.

“We hebben als provincie de plicht om onze burgers gezond te houden”, vertelt Vader. “Dat kunnen we alleen efficiënt doen als we uitgaan van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid en als we de zorg en het sociaal domein bij elkaar brengen in gezondheidscentra.”

Draaideurpatiënten

Voor de duidelijkheid: met gezondheidscentra hebben de betrokken partijen het niet zozeer over gebouwen als wel over organisatie. “We spreken van een concept, niet van een centrum”, zegt Nathalie van Schoonhoven, zorginkoper bij CZ, de grootste zorgverzekeraar in de regio. “Bij elkaar zitten is op zich niet per se een garantie voor betere samenwerking.”

Gezondheidscentra Vlissingen

Huisarts Mattijs Bordui haakt hierop aan: “Die samenwerking, daar gaat het om. Die zorgt ervoor dat je mensen met een hulpvraag veel sneller met de juiste hulpverlener in contact brengt. Je verliest dan geen tijd en kunt daarmee meer mensen helpen zonder dat je daarvoor meer professionals nodig hebt. We zijn veel te veel gewend problemen waarmee mensen zich presenteren monodisciplinair op te lossen. Het gevolg daarvan is dat je draaideurpatiënten krijgt. Een gezondheidsprobleem staat vaak niet op zichzelf. Slecht slapen bijvoorbeeld kan alles te maken hebben met schulden of problemen in het gezin. Het is een veel breder vraagstuk dan alleen medisch. En dat bredere probleem kun je als huisarts niet alleen oplossen. Daarvoor is ook ondersteuning nodig van andere professionals, mensen uit het sociaal domein.” Hier leest u meer over het programma Toekomstbestendige Huisartsenzorg in Zeeland en de gezondheidscentra in Vlissingen.