Event Abonneren
×

Ketens huisartsenzorg in opkomst door private investeerders

Ketens in de huisartsenzorg: deze ontwikkeling wordt gestimuleerd nu private investeerders denken dat met huisartsenpraktijken geld te verdienen valt.

Private investeerder

Private investeerders denken dat met huisartsenpraktijken geld te verdienen valt. Dit leidt tot de opkomst van ketens. In de vorige editie van De Eerstelijns beschreef Jan-Erik de Wildt de opkomst hiervan. Nu schetst hij de effecten die deze ontwikkeling de komende jaren zal geven. 

Stigmatisering

Commerciële partijen. Zo stigmatiseren de traditionele huisartsen en -organisaties veelal de nieuwe toetreders in hun professie. Hun kritiek richt zich meestal op de kwaliteit van zorg, vanwege de wisselende bezetting van huisartsen en praktijkpersoneel. Maar ook over zeggenschap en lidmaatschap van de regionale samenwerkingsverbanden leven – terechte en onterechte – vragen.

Toch moeten deze nieuwe toetreders serieuzer worden genomen. Zij hebben ervaring met vergelijkbare processen bij andere vrije beroepen. Ze maken gebruik van de bestaande bekostigingssystematiek, ze hebben ‘diepe zakken’ en dus doorzettingsvermogen. Daarnaast verbinden ze influencers en opinion leaders uit de huisartsenzorg aan zich. En bovenal: ze spelen in op de ontstane strategische situatie: tekorten op de arbeidsmarkt, zorgplicht voor zorgverzekeraars, veranderende wensen van jonge (vrouwelijke) parttime werkende huisartsen en veranderende klantwensen. Kortom: wen er maar aan, want deze partijen blijven.

Maatschappelijk

Verandert het beroep van de huisarts? Of is het al veranderd en spelen de nieuwkomers daar handig op in? De langetermijneffecten zijn niet voorspelbaar. Wat wordt het precieze marktaandeel van de nieuwkomers? Wordt de marktwerking nieuw leven ingeblazen? Hoe verhoudt de landelijke sturing zich tot de regionale? Wordt dienstverband de norm?

In elk geval zal aandacht moeten bestaan voor commercialisering van de huisartsenzorg. Denk aan de effecten van private investeerders die na gemiddeld zeven jaar willen cashen en voorafgaand de kosten reduceren om de balansen op te schonen. Bijvoorbeeld door te drukken op personeelskosten. Maar denk ook aan hun mogelijkheid voor versnelling in ict-innovatie. Wellicht ooit met betaalde surplus-zorg. 

Ten slotte kan ook de service die bij de veelal buitenlandse partijen hoog in het vaandel staat, omdat de huisartsenzorg daar vaak privéuitgaven betreft, de markt opschudden. Denk hierbij ook aan spoedzorg en ruimere openingstijden. Hierover kan de NZa alvast nadenken.

Ketens huisartsenzorg

Veel zal afhangen van het succes van de private investeerder met ketens in de huisartsenzorg. Met een penetratiegraad van minder dan tien procent zullen ze als exoten de huisartsenzorg hooguit wat laten bewegen. Maar als mijn voorspelling uitkomt dat binnen drie tot vijf jaar een kwart van de huisartsen in dienst is bij of verbonden is aan een dergelijke organisatie, zullen ze de gamechanger zijn. De regionale huisartsenorganisaties hebben drie opties. Ze kunnen afwachten wat er gebeurt en daaraan hun beleid aanpassen. Ze kunnen een alliantie sluiten met de nieuwkomer die het best aansluit bij de eigen visie, strategie en uitgangspunten. Of ze kunnen zelf het initiatief en de verantwoordelijkheid voor de zorgplicht in de regio nemen en nieuwe praktijken opzetten volgens eenzelfde model als de ketens.