Community Abonneren
×

Congres Preventie en de Eerstelijn

Hoe staat het met het Preventie-akkoord uit 2018 gericht op de drie thema’s: roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik?

Op veel plaatsen heeft de eerstelijn haar rol hierin opgepakt. Hoe realiseren zij de verbinding die nodig is tussen publieke gezondheidszorg, het zorgdomein en welzijnsvoorzieningen / publieke domein, met gemeente en zorgverzekeraars als financiers. Een integrale domeinoverstijgende benadering van gezondheid en welzijn zou namelijk de meeste vruchten afwerpen. Maar de SER maakt zich in haar rapport Verkenning Zorg voor de toekomst (juni 2020) zorgen om deze domeinoverstijgende aanpak, die maar moeizaam van de grond komt.

In het Congres Preventie en de Eerstelijn, donderdag 23 september, van de Guus Schrijvers Academie spiegelen we de ervaringen van enkele regio’s met deze preventieprogramma’s aan de doelen van het Preventie-akkoord. Vanuit het perspectief van de zorgverzekeraar en de gemeente kijken we naar hun beleid en de mogelijkheden van samenwerking.

We zijn nu ruim twee jaar aan de slag met het Preventie-akkoord. Hoe hebben huisartsen samen met andere disciplines deze uitdaging opgepakt met de vormgeving van programma’s voor de gecombineerde leefstijlinterventie, stoppen-met-roken-begeleiding en verminderen van alcoholgebruik? Zijn hierbij de andere domeinen betrokken, en wat zijn de eerste resultaten? Hoe lukt het om de bewoners hierbij te betrekken en de bereikte resultaten te continueren?

Ook andere landen worstelen met deze thema’s, maar hebben soms ook effectieve programma’s waar wij van kunnen leren. Vanuit Australie, Finland, IJsland en Israel informeren beleidsmakers en wetenschappers ons over hun bereikte resultaten en de tips die zij voor ons hebben. Daarnaast zijn er vele sprekers uit het eigen land die eveneens recente vernieuwingen in preventie-activiteiten presenteren.

Met de kennis van deze nationale en internationale ervaringen sluiten we af met het formuleren van een advies aan onze minister van VWS, in het kader van de consultatie voor de Contourennota Zorg voor de Toekomst.

Zie de link met de paragraaf Preventie en Gezondheid.