Congres Abonneren
×

Gezonde Wijk Alliantie: inwoners centraal

De Gezonde Wijk Alliantie in Utrecht-Noordwest werkt aan het centraal zetten van inwoners in de samenwerking tussen medische en sociale organisaties.

“De hoofdvraag van onze gezonde-wijkaanpak is: hoe kun je door de bewoners centraal te stellen de patiënt beter helpen? Het gaat erom grootschalige problematiek in de wijk aan te pakken met alle betrokkenen in de wijk. Geen interventies ontwikkelen voor maar mét mensen dus. De aanpak houdt in dat eenieder kan signaleren. Dus zowel een professional, medisch/sociaal als een bewoner. Maar ook de gemeente aan de hand van wijkcijfers bijvoorbeeld.” Dit schrijft Wouter Bisseling in de gastcolumn ‘Over 5 jaar’. Hij is huisarts binnen Gezondheidscentrum Ondiep.

Gezonde Wijk Alliantie

Wat te zijner tijd moet zijn bereikt dankzij de Gezonde Wijk Alliantie? Bisseling: “De mensen in de wijk om wie het gaat leren zichzelf en hun klachten beter kennen. Ze weten dat ze gezien worden en dat een aanpak voor ze wordt ontwikkeld die past bij de behoefte die ze hebben. Voor de huisartsen en de professionals betekent het dat ze elkaar beter leren kennen. Zelf heb ik bijvoorbeeld al geleerd dat het Netwerk Informele Zorg Utrecht bestaat, dat wist ik een jaar geleden nog niet. Nu kennen we elkaar, we spreken elkaar en zetten samen projecten op. Als we zien dat die brengen wat we ervan verwachten, betekent dit in de huisartspraktijk dat we meer tijd krijgen voor de patiënt die daadwerkelijk zorg van de huisarts nodig heeft. Daarmee hebben we meer werkplezier. Hetzelfde geldt voor de aanbieders in het sociaal domein.”