Event Abonneren
×

Herstelcirkel Psychische Kracht: brug tussen zorg en welzijn

De Herstelcirkel Psychische Kracht is een groepsgerichte aanpak gericht op sociaal herstel van mensen met chronische angst- en depressieve klachten.

Onmacht, dat is wat Inge Nobacht, huisarts in Huisartsenpraktijk Nijmegen/Oosterhout-Noord, kan voelen wanneer een patiënt met chronische angst- of depressieve klachten zich in haar spreekkamer meldt. “Ik kan zo weinig voor ze doen, ik kan dan wel weer medicatie voorschrijven of ze doorverwijzen naar een psycholoog of psychiater, maar ik weet dat dat niet is wat ze nodig hebben. Het zijn patiënten die thuis zitten, sociaal geïsoleerd zijn, zich eenzaam voelen, dát is de pijn die ze voelen. Daar helpt geen pil of psychiater tegen.”

Het zette Nobacht en haar collega Tim Olde Hartman aan het denken. Ze besloten deelnemers met chronische angst- en/of depressieve klachten bij elkaar te brengen in de zogenoemde Herstelcirkel in de wijk – Psychische Kracht.

Welzijn, gedrag en gezondheid

“Ons doel is de aandacht te verschuiven van ziekte- en klachtgericht behandelen naar welzijn, gedrag en gezondheid. Veel mensen met chronische psychische klachten verliezen geleidelijk de verbinding met de buitenwereld, krijgen minder vrienden, het contact met familie brokkelt af, ze hebben geen werk, durven niet meer naar buiten. Dat zijn de problemen waar deze kwetsbare groep het meeste aan lijdt, maar een aanpak om dit herstel bij hen weer op gang te brengen ontbreekt veelal.”

De Herstelcirkel wil daarbij helpen. “Dat is een groepsgerichte aanpak, niet met als doel om de psychische klachten bij de deelnemers te verminderen, maar om ze op weg te helpen andere mensen te ontmoeten, nieuwe contacten op te doen, zich minder eenzaam te voelen, kortom, een betekenisvoller leven te leiden.”

Herstelcirkel

Om de doelstelling van de Herstelcirkel te benadrukken, wordt de groep begeleid door zogenoemde leefkrachtcoaches met ervaring en expertise in het sociale domein. Nobacht was als huisarts alleen bij de startbijeenkomst aanwezig. “Dat was een bewuste keuze. Alle activiteiten van de Herstelcirkel zijn gericht op welzijn, dus ik heb daar als huisarts geen rol in. Al vond ik de aanwezigheid bij de startbijeenkomst wél bijzonder. Mensen deelden persoonlijke verhalen, vertelden dat ze het spannend vonden om mee te doen. Sommigen durfden aanvankelijk niet te komen, maar deden dat toch. Heel dapper.”

Auteur: Michel van Dijk

Geen gevonden