Community Abonneren
×

Huisartsenpraktijk in Zeeland gaat over op hybride zorg met Medicinfo

Huisartsenpraktijk Pallion in Hulst (Zeeland) biedt vanaf 4 oktober de Medicoo app aan haar patiënten aan om direct de werkdruk te kunnen verlagen. Met de app, een dienst van Medicinfo, kunnen patiënten via chat hun gezondheidsvraag stellen en krijgen zij een persoonlijk medisch advies van het medisch team van Medicinfo. 

Online zorg als aanvulling op het fysiek consult zorgt voor directe verlaging van werkdruk

De ene huisartsenpraktijk kampt met een capaciteitsprobleem, de ander wil de fysieke aanloop naar de praktijk verminderen of het zorgaanbod juist uitbreiden. Door middel van hybride zorg kunnen steeds meer huisartsen hun zorg toegankelijk houden en toekomstbestendig maken. Huisartsenpraktijk Pallion in Hulst (Zeeland) biedt vanaf 4 oktober de Medicoo app aan haar patiënten aan om direct de werkdruk te kunnen verlagen. Met de app, een dienst van Medicinfo, kunnen patiënten via chat hun gezondheidsvraag stellen en krijgen zij een persoonlijk medisch advies van het medisch team van Medicinfo. 

Medicoo app verlaagt werkdruk direct
In huisartsenpraktijk Pallion in Hulst is men al een tijd lang op zoek naar een extra huisarts, maar die is moeilijk te vinden. Ook de assistentes worden al maximaal ingezet. Tijd dus om het over een andere boeg te gooien en met het oog op de toekomst ervaring op te gaan doen met digitale zorg. Om de werkdruk direct te kunnen verlagen wordt daarom vanaf 4 oktober de Medicoo app van Medicinfo aangeboden. Daarmee krijgen patiënten  direct, via de chat, een medisch advies van een team van BIG-geregistreerde verpleegkundigen en huisartsen. Wanneer het nodig is wordt er een video consult gepland of  doorverwezen voor een fysieke afspraak bij de eigen praktijk.  

Slimme oplossing
Robbert Zijl, huisarts bij huisartsenpraktijk Pallion, vertelt: “Omdat we ervaren dat de druk aan de telefoon en op de spreekuren nog steeds toeneemt, zoeken wij voortdurend naar slimme oplossingen om onze patiënten zo goed mogelijk te helpen. De Medicoo app is een mooi voorbeeld van de ontwikkelingen in de huisartsenzorg die hierbij kunnen helpen. Wij zijn in ieder geval heel enthousiast en hopen dat onze patiënten dat spoedig ook zullen zijn.”

Snel schakelen
Steven van Kemenade, Medisch Directeur bij Medicinfo vult aan: “De ervaring leert dat bij eenvoudige klachten een bezoek aan de praktijk vaak niet meer nodig is. De eigen huisarts ontvangt na elk online consult een overdracht dus het patiëntdossier blijft compleet. Ons medisch team werkt nauw samen met de huisartsenpraktijk dus kan snel schakelen als de situatie daarom vraagt”. Medicinfo is dé pionier op het gebied van hybride zorg, een combinatie van digitale en fysieke zorg en heeft jarenlange ervaring met digitale triage en consulten. 

50% minder telefoontjes naar praktijk
Zo ging in maart vorig jaar Medicoo van start als digitale oplossing voor patienten zonder eigen huisarts in Zeeland en delen van Noord-Brabant.  Sinds de zomer van 2020 wordt de app ingezet om de huisartsen in de toeristische regio Ouddorp te ondersteunen. Dat leidde tot 50% minder telefoontjes naar de praktijk.

Naast Medicoo biedt Medicinfo inmiddels diverse diensten om de eerstelijnszorg te ondersteunen. Voor meer informatie over Medicoo en de andere diensten van Medicinfo zie https://medicinfo.nl/diensten/