Event Abonneren
×

Ouderenzorg in kleinschalige woonvorm: de aandachtspunten

Ouderenzorg wordt steeds vaker aangeboden in kleinschalige woonvormen. Tot welke aandachtspunten leidt dit?

Ouderenzorg in kleinschalige woonvormen valt onder de zorgverzekering en daarmee de verantwoordelijkheid van de huisarts als sprake is van een Wlz-indicatie zonder behandeling. Goede samenwerkingsafspraken tussen woonvorm en huisarts zijn dus belangrijk. Zorggroepen kunnen een initiërende rol spelen.

Samenwerking

Enkele jaren geleden gingen zorgverzekeraars declaraties afwijzen van verzekerden bij wie ook een Wlz-indicatie inclusief behandeling werd gedeclareerd. Tegelijkertijd kwam een aantal kleinschalige aanbieders van ouderenzorg in het werkgebied van Federatie Eerstelijnszorg Almelo en omstreken (FEA) en Centrale Huisartsenpost Almelo in beeld die vroegen om samenwerking in de huisartsenzorg voor hun bewoners.

Melanie Mecklenfeld, adviseur kwaliteit en beleid bij FEA, besefte dat het zaak was in gesprek te gaan. Ze vertelt: “In zo’n kleinschalige woonvorm wordt immers niet altijd Wlz-zorg geboden, dus vroegen de huisartsen zich af: voor wie leveren wij eigenlijk precies zorg en hoe blijven we dat doen? Een vraagstuk dat zich rond dezelfde tijd in meer delen van het land afspeelde, de LHV ging er ook informatie over verstrekken.”

Bij HONK (Huisartsen Organisatie Noord Kennemerland) speelde het thema al in 2016, toen Damiët Duivestein er als coördinator ouderenzorg ging werken. “De huisartsen in ons werkgebied werden overspoeld door aanvragen van kleinschalige woonvormen voor ouderen. In Noord-Holland-Noord is verhoudingsgewijs sprake van veel van zulke huizen, dus het was een acuut vraagstuk.”

Verwachtingen afstemmen

Mecklenfeld ging in gesprek met de aanbieders van kleinschalige woonvormen. “Daarbij ging het over de verwachtingen die de huisartsen hebben van de kwaliteit van zorg en over de vraag wat die aanbieders precies van de huisartsenzorg verwachten en tot hoever dat gaat”, zegt ze. “Ons uitgangspunt daarbij was: we willen meedenken, maar het is aan jullie om het te organiseren. Alleen een verpleegkundige als contactpersoon is niet genoeg, beschikbaarheid van een specialist ouderengeneeskunde is belangrijk. Bij enkele aanbieders is die in dienst, bij andere wordt die ingehuurd als zzp’er.”

Ouderenzorg

Voor ouderenzorg in kleinschalige woonvormen ontwikkelde HONK beleid langs twee lijnen. Duivestein: “In 2018 startten we een pilot in een woonvorm zonder behandeling door er een verpleegkundig specialist in te zetten. Dat huis kreeg 25 huisartsen over de vloer en dat maakte het moeilijk om tot eenduidig beleid te komen. De inzet van de verpleegkundig specialist zorgde voor medische kennis in huis, dat scheelt de huisartsen dus visites. Daarnaast hebben we een leidraad ontwikkeld waarin we alle afspraken op maat vastleggen: hoe om te gaan met nieuwe bewoners, de rol en taak van de huisarts, de afstemming met de specialist ouderengeneeskunde en eventueel de verpleegkundig specialist. Alle telefoonnummers staan ook vermeld, praktisch ingestoken. De leidraad is gebaseerd op landelijke informatie van de LHV, maar ook op het landelijk overleg van de zorgcoördinatoren ouderenzorg, gecoördineerd door InEen. Daarin delen we, onder andere, ervaringen en mogelijke beleidstukken. Dat levert veel inspiratie, herkenning en kennisdeling op.”