Congres Abonneren
×

Poh-ggz jeugd van meerwaarde in de huisartspraktijk

De poh-ggz jeugd krijgt een steeds belangrijkere rol. Praktijksteun faciliteert sinds 2017 de inzet van deze professional in de huisartspraktijk en maakt na vier jaar de balans op.

Als bij opgroeiende kinderen een probleem ontstaat, is het zaak dit snel helder te krijgen en de juiste hulp in te schakelen. De poh-ggz jeugd in de huisartsenpraktijk krijgt hierin een steeds belangrijkere rol en dat is een waardevolle ontwikkeling.

Netwerkfunctie

Huisarts Esther van Laarhoven (Huisartsenpraktijk ROZET in Kaatsheuvel) is overtuigd van de meerwaarde van de poh-ggz jeugd in de huisartsenzorg. “Sabien, onze poh-ggz jeugd, vormt een brug tussen de huisartspraktijk, de jeugdhulp van de gemeente en de jeugdartsen van de GGD”, zegt ze. “Ze schakelt tussen deze partijen en neemt hierin het gezin mee. Ze heeft hiervoor meer tijd dan ik als huisarts en kan dus doorvragen. Soms is haar werk gericht op normaliseren, soms moeten de ouders juist aan de slag. Die neemt ze dan mee in het proces en ook de school als dit nodig is. Het is dus echt een netwerkfunctie, meer dan binnen de reguliere functie van de poh-ggz.”

Verschil maken

Het is precies deze waarde die Praktijksteun als belangrijk ziet en wil borgen. “De specifieke kennis, kunde én het netwerk van de poh-ggz jeugd stelt de huisarts in staat om binnen diens omvangrijke taakpakket als poortwachter het verschil te maken voor de jeugd. Onze evaluatie toont aan dat daarmee een onnodig zware ggz-stempel vaak voorkomen kan worden”, zegt Thijs van Kempen, directeur van Praktijksteun. 

Gezien en gehoord worden

De poh-ggz jeugd begint een steeds belangrijkere plaats in te nemen binnen de huisartsenzorg. “In 2020 contracteerden we bij dertien gemeenten en waren onze poh-ggz jeugd werkzaam bij 64 huisartspraktijken. Dit aantal is dit jaar al verder toegenomen”, zegt Carolien Oerlemans. De contactpersoon vanuit Praktijksteun voor gemeenten en huisartspraktijken noemt het een waardevolle ontwikkeling. “Ieder kind verdient het om gezond en gelukkig op te groeien”, zegt ze. “Daarbij hoort dat hij of zij zich in de ontwikkeling gezien en gehoord voelt, ook als dit niet vanzelfsprekend is binnen het eigen systeem. De huisartsenzorg kan hierin een bepalende rol spelen, door ervoor te zorgen dat snel de juiste zorg op het juiste moment kan worden ingezet.”

Kortdurend

In de praktijk wordt ongeveer veertig procent van de kinderen en jeugdigen gezien en geholpen door de poh-ggz jeugd zonder dat het tot een verwijzing komt. Dat blijkt uit een onderzoek van Praktijksteun naar de inzet van de poh-ggz jeugd die bij de organisatie werkzaam zijn. In 2020 doorliepen 1.486 kinderen en jeugdigen een traject bij een poh-ggz jeugd van Praktijksteun. Doorgaans gaat het om drie tot vijf contactmomenten, wat het kortdurend karakter van de behandeling en begeleiding duidelijk maakt. De aard van de problematiek is divers. In de meeste gevallen gaat het om angst, stress en overbelasting of stemmingsklachten, maar ook over trauma of overactiviteit. Minder frequent, maar ook voorkomend is sociale-, persoonlijkheids- of gedragsproblematiek of een specifieke leer- of ontwikkelingsstoornis. 

POH-GGZ jeugd

Marieke Couwenberg, vanaf de start vanuit Praktijksteun betrokken bij de contractering met gemeenten, legt uit: “De ervaring leert dat huisartsen steeds vaker ook bij milde problematiek of naar aanleiding van lichamelijke klachten – bijvoorbeeld hoofdpijn, vermoeidheid of lichamelijk onverklaarbare klachten – naar de poh-ggz jeugd verwijzen. Dit benadrukt het preventieve karakter van de functie.” Via Marieke Couwenberg kun je het overzicht van de inzet van poh-ggz jeugd van Praktijksteun ontvangen. Mail haar op: m.couwenberg@praktijksteun.nl.