Event Abonneren
×

Promotieonderzoek huisartsen goed voor het vak

Promotieonderzoek levert huisartsen meer inzicht in hun zorg op én leert ze kritischer naar hen vak te kijken. De Eerstelijns spreekt met drie aioto’s.

Huisartsen in opleiding die zich tegelijkertijd op wetenschappelijk niveau willen ontwikkelen, kunnen het zesjarige traject ‘arts in opleiding tot onderzoeker’ (aioto) volgen. Deze combinatie levert dokters af die op een andere manier met hun vak bezig zijn. Drie aioto’s delen hun ervaringen: Lotte Firet (Radboudumc, Nijmegen), Nicole van Erp (UMC Utrecht) en Dorien van der Winden (Amsterdam UMC). Rode draad in hun verhaal: door verdieping van kennis en onderzoeksvaardigheden ontwikkel je meer inzicht in de huisartsenzorg en kijk je kritischer naar je vak.

NHG-richtlijnen

Firet onderzoekt de implementatie van e-health bij stressincontinentie. Door het wetenschappelijk onderzoek begrijpt ze beter waar de aanbevelingen in de NHG-richtlijnen vandaan komen. “Ook leer je kritisch kijken naar de inrichting van de huisartsenzorg en behandelmethodes. Er komen veel interessante dingen op je pad. Hierdoor heb ik meer visie ontwikkeld over wat huisartsengeneeskunde inhoudt en welke waarden hierbij een rol spelen.” Daarnaast ontwikkelt een aioto extra competenties, vult ze aan. “Op een hoger niveau lezen, schrijven en analyseren, maar ook een project managen. Dat vraagt om organisatorische vaardigheden die je in de opleiding niet leert.”

Winst

Voor Nicole van Erp (33) is de afronding in zicht. Ze hoopt begin december klaar te zijn met het opleidingsgedeelte. In oktober 2020 promoveerde ze al op een onderzoek naar het diagnostisch traject van tien kankersoorten. Hieruit kwam onder meer naar voren dat bij 10 tot 25 procent van de patiënten het proces tot verwijzing, diagnose en behandeling opvallend lang duurt. Er is winst te behalen als huisartsen, mogelijk met behulp van nieuwe technieken, sneller onderscheid kunnen maken tussen onschuldige en verdachte klachten. 

Afwisseling

Van der Winden zegt over de afwisseling van onderzoek en opleiding: “Het is allebei erg leuk, maar zo anders. Als je in een praktijk werkt, komt de hele wereld je spreekkamer binnen en ben je vooral reactief aan het denken. In mijn onderzoek denk ik over grotere processen; over hoe je leert, hoe het systeem in elkaar zit.” 

Promotie

Momenteel zijn een kleine honderd aioto’s huisartsen actief. Veel promotietrajecten vallen onder het programma Huisartsengeneeskunde en ouderengeneeskunde van ZonMw. Opdrachtgever en financier is de stichting SBOH. ZonMw heeft het aioto-programma ontwikkeld en samen met de SBOH verbreed.