Congres Abonneren
×

Samen beslissen: tips, tools en achtergrondinformatie

Samen beslissen staat volop in de aandacht in de zorg. In september is de gelijknamige campagne van start gegaan. InEen biedt huisartsen ondersteuning.

Radio, tv, billboards, online: de op 6 september begonnen campagne Samen Beslissen kan niemand ontgaan zijn. Door samen te beslissen zijn patiënten tevredener over de ontvangen zorg en houden ze zich beter aan de afspraken met de zorgverlener. Toch gaat samen beslissen niet vanzelf. Vandaar de campagne, die zorggebruikers en zorgverleners tips en hulpmiddelen biedt om vaker samen met de patiënt te beslissen over de zorg. 

Een doelgroepenonderzoek dat aan de campagne voorafging, toont aan hoeveel hierin nog te winnen valt. 46 procent van de zorgverleners zegt dat zij met de patiënt samen de beslissing nemen over de zorg. Maar van de deelnemers aan dit onderzoek ervaart 37 procent dit zo.

Ondersteuning regio-organisaties

De campagne is een initiatief van het programma Uitkomstgerichte Zorg. Ze heeft een looptijd van anderhalf jaar en wordt ondersteund door partijen in de zorg, waaronder de huisartsenzorg. Ook InEen draagt bij, via twee trajecten. Het eerste is Ondersteuning van regio-organisaties bij Samen Beslissen. In dit kader verzamelt en deelt InEen kennis over de manier waarop de regionale organisatie ondersteuning kan bieden bij het implementeren van de ‘3 goede vragen’ uit de eerdere campagne Help de dokter met een goed gesprek en bij het implementeren van Samen Beslissen. Ook verzamelt InEen kennis over en ervaringen met (digitale) hulpmiddelen ter ondersteuning van Samen Beslissen. Op basis hiervan ontwikkelt het een routekaart die organisaties helpt bij het maken van keuzes over de inzet van deze hulpmiddelen.

Keuzehulpen

Het tweede traject is Transmurale toepassing van keuzehulpen voor Samen Beslissen in de curatieve zorgketen door patiënt, huisarts en medisch specialist. Uitgangspunt hiervoor is dat de patiënt en zorgverlener de juiste informatie nodig hebben om samen tot een goed besluit te komen. Ziekenhuizen hebben hiervoor goede ervaringen opgedaan met de keuzehulpen van PATIENT+. In dit project wordt onderzocht of die ook goed werken in de huisartspraktijk. Dit wordt onderzocht in drie proefregio’s. Het gaat om Delft (Zorgorganisatie Eerste Lijn (ZEL) en het Reinier de Graaf Gasthuis), Gorinchem (de zorggroep Huisarts en Zorg en het Rivas Beatrixziekenhuis) en Uden (Zorggroep Synchroon en het ziekenhuis Bernhoven). InEen ondersteunt deze regio-organisaties met communicatie en juridisch advies.

Samen beslissen

Niet alle keuzehulpen zijn overigens een goede optie voor laaggeletterden, omdat ze vaak te talig en te ingewikkeld zijn. Hier en hier en hier vind je meer informatie over samen beslissen met laaggeletterden.