Community Abonneren
×

Straatdokters symposium: promotie Marcel Slockers

Ziekte en sterfte op straat. Mensen die dakloos raken hebben een grote kans om ziek te worden en vroegtijdig te sterven. Multipele, stapelende en elkaar negatief versterkende factoren en problemen dragen hiertoe bij. Toegang tot zorg is daarmee een vereiste om deze problemen te kunnen leren kennen, begeleiden en helpen verzachten. Dit symposium gaat in op […]

Ziekte en sterfte op straat. Mensen die dakloos raken hebben een grote kans om ziek te worden en vroegtijdig te sterven. Multipele, stapelende en elkaar negatief versterkende factoren en problemen dragen hiertoe bij. Toegang tot zorg is daarmee een vereiste om deze problemen te kunnen leren kennen, begeleiden en helpen verzachten. Dit symposium gaat in op de achtergronden van dakloosheid, kenmerken, morbiditeit en mortaliteit en de toegang tot zorg.

Promotie Marcel Slockers
Het mooie werk, de rijke ervaring en het op deze dag aan het Erasmusmc in het openbaar te verdedigen proefschrift van huisarts/straatdokter Marcel Slockers staan in deze nascholing centraal: “Mortality, health problems and access to care for homeless people”. Aan de hand van feiten over de huidige situatie van dakloosheid, ziekte en sterfte wordt samen met de deelnemers gezocht naar mogelijkheden voor verbetering van de toegang tot zorg voor deze kwetsbare groep burgers. Daarbij bespreken we welke rol straatdokters kunnen spelen, samen met dakloze mensen zelf en anderen, bij het signaleren en adresseren van humane en maatschappelijke misstanden die de toegang tot zorg belemmeringen enerzijds, en die partijen aan te spreken die daadwerkelijk invloed kunnen aanwenden om deze barricaden te helpen verlagen anderzijds

Programma straatdokters symposium promotie Marcel Slockers
Dagvoorzitter prof. dr. Maria van den Muijsenbergh, huisarts/straatdokter, hoogleraar Radboud UMC Nijmegen en Pharos Utrecht
14.00 – 15.30 uur                        Plenaire Voordrachten en discussie
Nobody Sleeps Outside – The Rotterdam approach to Street Medicine
Film van de Nederlandse Straatdokters Groep
KEY NOTE: Morbidity and mortality in the homeless: inclusion health from an international perspective
Prof.dr. Alistair Story, Inclusion Health, University College London

Dakloos, kwetsbaar en beperkte toegang tot zorg: ervaringen met verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek bij dakloze mensen in Rotterdam
Drs. Marlieke Ridder, huisarts/straatdokter en Drs. Michiel Vermaak, AVG/straatdokter in Rotterdam

Dakloze arbeidsmigranten: ervaringen en (on)mogelijkheden
Drs. Ineke Bergsma, stichting Ontmoeting Rotterdam
15.30 – 16.00 uur                     Pauze
16.00 – 16.45 uur                     Plenaire Voordrachten en discussie
Dakloos en onverzekerd: feiten en verbeteringen
Dr. Marcel Slockers, huisarts/straatdokter, presenteert samen met een ervaringsdeskundige
Handreiking bouwstenen sociaal medische zorg voor dakloze mensen in Nederland
Dr. Igor van Laere, sociaal geneeskundige, namens de Nederlandse Straatdokters Groep 
16.45 – 17.00 uur                     Dagvoorzitter plenaire opbrengst en afsluiting

Deelnemers
De nascholing is met name opgezet voor artsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden die in de praktijk zorg bieden aan dak- en thuisloze mensen of hierbij nauw betrokken zijn. Ook andere belangstellenden zijn welkom. Aantal deelnemers is afhankelijk van de dan geldende corona maatregelen.

Accreditatie voor 3 punten is aangevraagd voor artsen (ID nummer: 444487).
Deelname is gratis. Deze nascholing wordt mede mogelijk gemaakt met financiële steun van de Doctors for Homeless Foundation en Erasmusmc afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg. 
Aanmelding straatdokters symposium via www.marcelslockers.nl

Aanmelding openbare verdediging proefschrift Marcel Slockers, dinsdag 16 november 2021 om 10.30 uur stipt, hora est! Lokatie Prof.dr.Andries Queridozaal, Erasmus Medisch Centrum, Dr. Molewaterplein 40 te Rotterdam
via https://marcelslockers.nl/rsvppromotie/