Community Abonneren
×

Kwaliteit van fysiotherapie laten zien en versterken dankzij de Landelijke Database Fysiotherapie

‘Geen grote toename nek- en schouderklachten door thuiswerken’, ‘zestig- tot vijfenzeventigduizend Nederlanders staan met langdurige coronaklachten onder behandeling van een fysiotherapeut’ en ‘de positieve effecten van fysiotherapie op heup- en knieartrose’. Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) verzamelt kwaliteitsdata. Heel veel kwaliteitsdata. En daar kun je waardevolle en relevante analyses mee doen, die soms […]

‘Geen grote toename nek- en schouderklachten door thuiswerken’, ‘zestig- tot vijfenzeventigduizend Nederlanders staan met langdurige coronaklachten onder behandeling van een fysiotherapeut’ en ‘de positieve effecten van fysiotherapie op heup- en knieartrose’. Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) verzamelt kwaliteitsdata. Heel veel kwaliteitsdata. En daar kun je waardevolle en relevante analyses mee doen, die soms zelfs de voorpagina halen. In dit artikel lees je meer over de Landelijke Database Fysiotherapie.

De Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) in vogelvlucht
Het KNGF is de vereniging van en voor fysiotherapeuten in Nederland, met ruim 19.000 leden. Sinds 2013 verzamelt het KNGF waardevolle data in de LDF. Deze data geven inzicht in fysiotherapeutische behandelingen (behandelepisodes). De data in de LDF is van hoge kwaliteit, mede door het grote aantal behandelepisodes dat nu onderdeel is van de database

“Fysiotherapeuten die data uit het LDF dashboard gebruiken zeggen dat dit helpt om inzicht te krijgen in waar zij goed in zijn ten opzichte van anderen, en waar de verbeterkansen liggen.”

In de LDF staan de kwaliteitsgegevens van ruim 17.000 fysiotherapeuten en 2.500 praktijken. De data bestaan uit bijvoorbeeld procesindicatoren, diagnoses en uitkomst-informatie van metingen. Het totaal aantal unieke behandelepisodes betreft nu ruim 5 miljoen. Wil je meer weten? Download hier de ‘infographic ‘De LDF in cijfers’

Inzicht in behandeldata helpt fysiotherapeuten om van elkaar te leren
Leden van het KNGF hebben inzicht in hun behandeldata via het LDF-dashboard. Het LDF-dashboard ondersteunt fysiotherapeuten om te kijken naar hun eigen fysiotherapeutisch handelen. Zo kan het LDF-dashboard goed gebruikt worden voor intervisie. Tijdens zo’n intervisie vergelijken fysiotherapeuten bijvoorbeeld bij hoeveel behandelingen ze een positief eindresultaat behalen bij patiënten met pijnklachten in de knie.

Door het gericht uitwisselen van kennis en ervaring kunnen fysiotherapeuten van elkaar leren en de zorg verbeteren. Daarnaast helpt het LDF-dashboard fysiotherapeuten bij het identificeren van sterke punten en verbeterkansen door de mogelijkheid om eigen praktijkcijfers te vergelijken met de landelijke cijfers. Worden COPD patiënten in de eigen praktijk bijvoorbeeld volgens het COPD protocol behandeld en komen deze cijfers overeen met de landelijke cijfers?

Overstijgende analyses, relevant voor de hele beroepsgroep
Het KNGF gebruikt de verzamelde gegevens voor beleidsontwikkeling, wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsborging. De grote hoeveelheden data die in de LDF worden verzameld bieden het KNGF veel mogelijkheden voor overstijgende analyses zoals de eerder genoemde Covid Studie, analyse van schouder- en nekklachten bij thuiswerken of het onderzoek naar de behandeling van heupartrose en knieartrose

“In een steeds meer data-gedreven samenleving kunnen we actuele vraagstukken over fysiotherapie analyseren en onderbouwen met data uit de LDF.”

KNGF en Mediquest werken samen aan de LDF 
Mediquest ontvangt, verwerkt en beheert in opdracht van het KNGF de data ten behoeve van de LDF en het LDF-dashboard. In 2013 begonnen zij samen met een pilottraject waarin de eerste set van specificaties werd uitgevraagd. In de jaren daarna is het traject steeds verder geoptimaliseerd en sinds enkele jaren is er sprake van een vaste set van specificaties die uitgevraagd worden. 

“Mediquest denkt actief mee over nieuwe ontwikkelingen, de inzet van data en het hierbij ondersteunen van fysiotherapeuten. Zij zijn een betrouwbare partner.”

Mediquest ondersteunt het KNGF niet alleen op technisch vlak, maar is een proactieve sparringpartner voor het KNGF in het gehele traject. Bijvoorbeeld met betrekking tot mogelijke doorontwikkelingen of voor overstijgende analyses met LDF data. De nauwe samenwerking tussen de twee partijen heeft er mede voor gezorgd dat de LDF een stabiel, toekomstbestendig en goed werkend systeem is. Met een bijdetijds data gedreven LDF-dashboard, waar goed op doorontwikkeld kan worden.

Verder lezen:
https://www.kngf.nl/ldf
https://home.mediquest.nl/over-ons/portfolio/landelijke-database-fysiotherapie-ldf/