Congres Abonneren
×

Praktijkmanager en huisarts vormen een gouden team

Praktijkmanagers in de huisartsenpraktijk verdienen zichzelf terug, aldus bestuurslid Klara Knapen van de Nederlandse Vereniging voor Praktijk Management.  Minder huisartsen kiezen voor het praktijkhouderschap, de arbeidskrapte is enorm, de zorgvraag stijgt en verdere digitalisering is essentieel. Dat zijn ontwikkelingen waardoor de behoefte aan praktijkmanagers toeneemt “Huisartsen zijn opgeleid tot zorgverleners die prima in staat zijn een […]

Praktijkmanagers in de huisartsenpraktijk verdienen zichzelf terug, aldus bestuurslid Klara Knapen van de Nederlandse Vereniging voor Praktijk Management. 

Minder huisartsen kiezen voor het praktijkhouderschap, de arbeidskrapte is enorm, de zorgvraag stijgt en verdere digitalisering is essentieel. Dat zijn ontwikkelingen waardoor de behoefte aan praktijkmanagers toeneemt

“Huisartsen zijn opgeleid tot zorgverleners die prima in staat zijn een praktijk te managen, maar het zijn neventaken”, zegt Klara Knapen. “Een praktijkmanager is hiervoor opgeleid, draagt verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering en is de spil binnen de praktijk. De combinatie van een goede praktijkmanager met een huisarts die zaken uit handen durft te geven, vormt een gouden team. De praktijkmanager kan de huisarts ontzorgen.

Belanghebbende partijen
Doordat er landelijk geen eenduidige taakomschrijving van de praktijkmanager is, verschilt het takenpakket per praktijk. Het is afhankelijk van de grootte van de praktijk en welke taken huisartsen willen afstoten. De functie is nog vrij nieuw. De NVvPM heeft gezorgd voor een competentieprofiel (2018), opname in de cao (2019), een kwaliteitsregister (2020) en een beroepscode (2021). Er zijn verschillende praktijkmanager-opleidingen en zorgverzekeraars bieden een vergoeding aan voor de inzet van een praktijkmanager. Alleen de functionele taakbeschrijving ontbreekt nog.

Knapen is bezig om te kijken hoe ze die kan invoeren. “Op landelijk niveau zouden belanghebbende partijen als InEen, de LHV en de NVvPM bij elkaar moeten komen om na te denken over wat de komende jaren nodig is in de huisartsenzorg en wat de rol van de praktijkmanager met bijbehorende taakomschrijving en opleiding daarin zou zijn. Zo ver zijn we nog niet.”

Verdere professionalisering
De uitdagingen voor de komende tien jaar in de huisartsenzorg zijn groot. Volgens Knapen is het noodzakelijk verdere professionalisering van de functie van praktijkmanager voort te zetten. De rol van de praktijkmanager is naar haar oordeel onmisbaar om de continuïteit van de huisartsenzorg te garanderen. Bij een tekort aan praktijkhouders is het denkbaar dat de praktijkmanager medepraktijkhouder wordt. Ze ziet dit al in verschillende regio’s gebeuren. Het is volgens haar belangrijk dat opleidingen en nascholingen rekening houden met deze ontwikkeling.

Praktijkmanager
“De vraag is of de praktijkmanagers van nu capabel genoeg zijn om die uitdagingen aan te gaan. Ik ben zelf docent bij een van de opleidingen tot praktijkmanager en vind dat we kritisch moeten blijven over waar de opleidingen aan moeten voldoen. Begrijp me goed, ik ben positief gestemd. We staan slechts aan het begin van een mooie ontwikkeling.”

Auteur: Suzanne Bremmers