Event Abonneren
×

‘Digitale zorg kan nog veel breder worden ingezet’

Digitale zorg is in opkomst in de huisartsenzorg. Een waardevolle ontwikkeling, stelt Joep de Groot, bestuurslid van Zorgverzekeraars Nederland. Digitale zorg beleeft een opmars in de huisartsenzorg. Dat is een waardevolle ontwikkeling, aldus Joep de Groot, bestuurslid van Zorgverzekeraars Nederland en in het dagelijks leven bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar CZ. Maar het kan nog veel breder worden ingezet […]

Data als basis voor sturen van regionaal samenwerkingsverband

Digitale zorg is in opkomst in de huisartsenzorg. Een waardevolle ontwikkeling, stelt Joep de Groot, bestuurslid van Zorgverzekeraars Nederland.

Digitale zorg beleeft een opmars in de huisartsenzorg. Dat is een waardevolle ontwikkeling, aldus Joep de Groot, bestuurslid van Zorgverzekeraars Nederland en in het dagelijks leven bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar CZ. Maar het kan nog veel breder worden ingezet om de patiëntenzorg te verbeteren en de huisartsen en ondersteunend personeel te ontlasten. Zorgverzekeraars willen dit stimuleren.

Druk verlagen
“De huisarts speelt een belangrijke en zeer gewaardeerde rol in de gezondheidszorg”, stelt De Groot. “Huisartsen staan dicht bij de patiënt. Ze genieten vertrouwen en zorgen ervoor dat een aanzienlijk deel van de zorgvragen binnen de eerste lijn kan worden beantwoord. Maar we zien dat hun rol onder druk staat en dat op meerdere plaatsen in het land toegankelijkheidsproblemen ontstaan.” De Groot hecht daarom groot belang aan de rol van digitalisering. Enerzijds om de druk op de huisartspraktijk te verlagen en anderzijds om de patiënt meer te betrekken bij zijn zorgproces.

Gerichtere consulten
“Die twee kunnen goed samengaan, en er is alle reden daarin nu te versnellen”, zegt hij. “Wat betreft digitaal een afspraak inplannen of herhaalmedicatie bestellen, zijn we de discussie inmiddels echt wel voorbij. Beeldbellen raakt ook ingeburgerd. Het is ook van deze tijd, net als bellen op afgesproken tijden en avondspreekuren. Mooi, maar het bespaart de huisartspraktijk geen tijd. De patiënt via een app ruimte geven om vragen te stellen, doet dit wel. Hetzelfde geldt voor de chronische patiënt zelfmetingen laten verrichten. Dit geeft de patiënt meer zelfregie en leidt daarmee tot gerichtere consulten. Ook waardevol is de groeiende rol voor thuisarts.nl, om de patiënt te informeren en een goede afweging te laten maken over de vraag of een huisartsbezoek wel of niet aan de orde is. En Prisma, het digitaal meekijkconsult van de medisch specialist om onnodige verwijzingen naar de tweede lijn te voorkomen, is eveneens van grote waarde.”

Tijd voor vervolgstappen
Dit is het moment om vervolgstappen te zetten, stelt De Groot. “We moeten het niet laten bij denken in termen van digitalisering”, zegt hij, “het is belangrijk ook de stap te zetten naar het anders inrichten van het zorgproces richting hybride zorg. Deels digitaal dus en deels fysiek, afhankelijk van wat op enig moment in het proces meerwaarde heeft. Dat vraagt een andere mindset van de huisarts, want die moet de stap zetten van iets wat heel goed werkt – het persoonlijke contact met de patiënt – naar iets wat toekomstbestendig is en de druk op de praktijk vermindert.”

Digitale zorg
Belangrijk hierbij is te beseffen dat die andere mindset niet moet leiden tot one size fits all, aldus De Groot. “We horen huisartsen zeggen dat veel mensen geen digitale zorg willen”, zegt hij. “Maar veel mensen willen het wel en het is ook geen óf-óf: het is én-én. Als je het toepast voor die patiënten die het wél willen, speel je als huisarts tijd vrij voor de kwetsbare patiënten die meer en persoonlijke aandacht nodig hebben. Als je de digitalisering alleen gebruikt om de worried well te bedienen, verplaats je slechts energie.”

Auteur: Frank van Wijck