Community Abonneren
×

GLI in de ambulante ggz

Mensen met een ernstige psychiatrische aandoening hebben baat bij een op leefstijl gerichte interventie. GGz Centraal heeft hiermee waardevolle ervaring opgedaan binnen de intramurale setting en wil die nu vertalen naar de ambulante setting. Verre van eenvoudig, want er is vaak sprake van contra-indicaties voor deze mensen om voor een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) in aanmerking te komen en er zijn financiële barrières. Een proeftuin moet de weg wijzen om beide problemen op te lossen.

PREMIUM

Het hele artikel lezen?
Login om het hele artikel te lezen

Geen account? abonneer gratis!

Abonneren