Congres Abonneren
×

Mischa Deusings: “We werken hier veel meer collectief”

In Maastricht is het vaak bepleite samenspel tussen sociaal domein, huisartsen en ggz praktijk. Mensen met psychische problemen worden bijvoorbeeld geholpen met herstel ondersteunende consulten. Maar ook met het versterken van het opvoedklimaat in de wijk.

Huisartsencoöperatie: ruimte voor goede zorg geven
  • De nieuwe ‘blauwe ggz’ in Maastricht zorgde voor een enorme daling in doorverwijzingen naar de specialistische ggz
  • Aan de fundering van deze ontwikkeling staan de korte lijnen en het goede samenspel tussen verschillende instanties van de eerste lijn.
  • Lees ook: Ook in de eerste lijn is een tekort aan mensen

Dertig procent minder instroom. In vijf jaar tijd. In vier sociaal kwetsbare wijken in Maastricht sloegen huisartsenpraktijken, sociaal domein en ggz de handen ineen. Met resultaat. De doorverwijzingen naar de specialistische ggz namen met een derde af. En: nul crisisinterventies in de jaren 2020 en 2021. Voormalig staatssecretaris Paul Blokhuis kwam al polshoogte nemen. Het zou zomaar kunnen dat het werk in Maastricht inspiratie is geweest voor het kabinetsvoornemen zoals geformuleerd in het coalitieakkoord.

Mischa Deusings is een spil in die samenwerking. Van oudsher sociaal pedagogisch hulpverlener, nu teamcoach van een multidisciplinair ggz wijkteam bestaande uit professionals vanuit het sociaal domein, ervaringsdeskundigen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, psychologen en psychiaters. Geen FACT team, verduidelijkt ze. “Daar wordt toch vooral probleemgestuurd gewerkt. Wij richten ons op herstel vanuit positieve gezondheid. We kijken breder, hebben meer oog voor de context van het probleem waarmee iemand zich meldt en richten ons vooral op de stap die diegene zelf wil zetten.”