Community Abonneren
×

Essay: het Integraal Zorgakkoord, what’s next?

Journalisten die zich bezighouden met gezondheidszorg, zorgen dat ze op de maillijsten staan van alle organisaties die in, aan, of voor de zorg actief zijn. In de week voor Prinsjesdag konden ze hun lol op, want aan het aantal mailtjes over het Integraal Zorgakkoord (verder: IZA) kwam nauwelijks een einde.

NU’91 deed een oproep om het niet te tekenen. V&VN, dat eerder akkoord was, begon daarna toch te twijfelen. FNV wreef nog even fijntjes in de vlek door te herhalen dat het al in juli afstand had genomen van het IZA. Zorgthuis.nl liet weten niet te tekenen. Ook MIND zag het niet zitten. ActiZ evenmin. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen deed dit wel, maar verbond er direct voorwaarden aan (‘nee niet minder geld, juist meer geld nodig’). De Nederlandse ggz deed dit ook (‘financiële problemen moeten op korte termijn worden opgelost’ – zelfde laken een pak dus).

De Landelijke Huisartsen Vereniging zei ‘nee tenzij’. VPHuis-artsen trok haar eerdere ‘ja’ in en sloot zich bij dit ‘nee tenzij’ aan. P3NL, de federatie die de dertien wetenschappelijke beroepsverenigingen vertegenwoordigt, vond het akkoord op veel punten ‘de weerslag van wensdenken’. De KNMP hield het bescheiden, door slechts ‘kanttekeningen’ te plaatsen bij het IZA.Eigenlijk gingen alleen Patiëntenfederatie Nederland en de NFU (namens de universitaire medische centra) zonder morren akkoord. Maar de Patiëntenfederatie kreeg daarop direct van links en rechts het verwijt veel te dicht bij het ministerie te zitten om als onafhankelijk te kunnen worden beschouwd.

En de NFU gaf aan haar akkoord de toevoeging ‘Maar het zal niet eenvoudig zijn’. Nee, dat is duidelijk!

Download hieronder het essay van onze hoofdredacteur Frank van Wijck!