Community Abonneren
×

Ksyos & OLVG verbeteren bariatrische zorg met het zorgpad Obesitas

Vanaf 1 januari 2023 kunnen patiënten voor bariatrische zorg in de regio Groot-Amsterdam terecht bij Ksyos en het Obesitas Centrum Amsterdam (onderdeel van het OLVG). Bariatrie is de geneeskunde die zich bezighoudt met de oorzaken, preventie en behandeling van obesitas. Door de nieuwe samenwerking tussen Ksyos en het Obesitas Centrum Amsterdam (OCA) wordt de zorg […]

Vanaf 1 januari 2023 kunnen patiënten voor bariatrische zorg in de regio Groot-Amsterdam terecht bij Ksyos en het Obesitas Centrum Amsterdam (onderdeel van het OLVG). Bariatrie is de geneeskunde die zich bezighoudt met de oorzaken, preventie en behandeling van obesitas. Door de nieuwe samenwerking tussen Ksyos en het Obesitas Centrum Amsterdam (OCA) wordt de zorg voor bariatrische patiënten, zowel op het gebied van chirurgie als ook in de preventie van obesitas, geoptimaliseerd. De samenwerking tussen het OCA en de Nederlandse Obesitas Kliniek is half september beëindigd.
Uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van het CBS blijkt dat ongeveer de helft van de Nederlanders van 20 jaar of ouder in 2020 overgewicht had: 37 procent had matig overgewicht en 14 procent ernstig overgewicht. Doordat het aantal mensen in Nederland met (ernstig) overgewicht blijft stijgen, neemt ook hun zorgbehoefte toe. Het zorgpad Obesitas kan, nu en in de toekomst, voorzien in deze behoefte. De verwachting is dat volgend jaar 1.600 patiënten geholpen worden via het zorgpad Obesitas.

Passende zorg voor de patiënt
Vanaf volgend jaar is het OCA de enige kliniek die maagverkleiningen uitvoert en die de daarbij behorende multidisciplinaire zorg kan leveren in en rond Amsterdam. Chirurg van het OLVG, Ruben Van Veen vertelt: ‘’In Ksyos heeft het OLVG een deskundige partner gevonden om de kwaliteit van de bariatrische zorg verder te verbeteren en patiënten beter te begeleiden onder andere door middel van extra digitale contactmomenten. Hierbij zullen de psychologen en leefstijlcoaches van GGZ-kliniek Oh My Mood en de diëtisten en leefstijlcoaches van DieetPlaneet gedurende het traject intensieve begeleiding en zorg leveren met alle aandacht voor de patiënt. Ook blijven patiënten gedurende het gehele traject beter gemonitord waardoor er minder kans is op uitval.’’ Patiënten worden na hun operatie nog vijf jaar lang digitaal gemonitord om er zeker van te zijn dat zij de benodigde leefstijlverandering kunnen doorzetten. Hierbij worden ze op basis van alarmsignalen ondersteund met e-health coaching op het gebied van leefstijl, en op mentaal en diëtistisch vlak. Het gaat om alarmsignalen die voortkomen uit beantwoorde digitale vragenlijsten, en die erop wijzen dat er mogelijk een interventie of begeleiding nodig is voor de patiënt. Verder zal onderzoek op basis van de verzamelde data helpen de bariatrische chirurgie op het hoogst mogelijke niveau te behouden.

Voorkomen van zorg door zorgvuldige screening
Om te beoordelen of een patiënt geschikt is voor een operatie, wordt de patiënt zorgvuldig gescreend door zorgprofessionals op psychologisch en diëtistisch vlak. Het volledige screeningsproces vindt voor de patiënt zoveel mogelijk digitaal en vanuit huis plaats, in plaats van in het ziekenhuis. Hierna vindt de medische screening plaats. Hierdoor worden alleen patiënten geopereerd voor wie een chirurgische ingreep de laatste hoop biedt op gewichtsverlies.

Over Ksyos
Ksyos is een landelijk opererend digitaal ziekenhuis. Met haar 7.500 huisartsen en 4.500 medisch specialisten en paramedici biedt Ksyos hoogkwalitatieve medische zorg zonder wachttijden, digitaal waar het kan, fysiek waar het moet. Voor de patiënt betekent dit: geen lange wachttijden, snellere diagnose en start van behandeling, minder ziekte en meer gezondheid. Voor de zorgprofessional betekent het: meer tijd voor de patiënt, minder werkdruk, minder onnodige kosten.
Patiënten kunnen al ruim twintig jaar bij Ksyos terecht voor medisch specialistische zorg voor laagcomplexe klachten op het gebied van slaap, cardiologie, GGZ, dermatologie, oogheelkunde en nu dus ook Obesitas. Met slim gebruik van nieuwe technologie maakt Ksyos de zorg sneller, beter en menselijker. Waar mogelijk digitaal, dichtbij huis en zónder wachttijd.
Meer weten over Ksyos? Kijk op www.ksyos.nl