Community Abonneren
×

Webinar | 6 oktober | Kosteloos aanbod voor verduurzaming eigen vastgoed eerstelijns zorgaanbieders.

Verduurzaming van het gebouw kan voor een kleine eerstelijns zorgverleners een flinke opgave zijn. De Provincie Zuid-Holland biedt eerstelijns zorgverleners hierom nu als één van de eerste provincies de mogelijkheid om kosteloos deel te nemen aan het ontzorgingsprogramma verduurzaming eerstelijns zorgverleners

Eerstelijns zorgaanbieders in de provincie Zuid-Holland kunnen in aanmerking komen voor praktische hulp van en duurzaamheidscoach voor het verduurzamen van hun gebouwen. De coach kan voor u de plannen maken om de maatregelen in kaart te brengen voor energiebesparing en CO2 reductie. En de coach kan voor u offertes opvragen en aanbiedingen mede beoordelen om uw praktijk te verduurzamen.

Op donderdag 6 oktober van 15:00 uur tot 16:00 uur wordt een webinar over het ontzorgingsprogramma voor zorgaanbieders georganiseerd. Aanmelden voor deelname aan dit webinar kan via deze link: Aanmeldformulier webinar.

Verduurzaming van het gebouw kan voor een kleine praktijk een flinke opgave zijn. Maar met het oog op de klimaatcrisis is het duidelijk dat het nodig dat er van iedereen een bijdrage gevraagd wordt. Het ministerie van BZK heeft daarom alle provincies eenmalig twee miljoen euro uitgekeerd voor een ontzorgingsprogramma voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Binnen de gestelde kaders geven alle provincies hier op een eigen manier invulling aan. Zuid-Holland komt als een van de eerste provincies nu met een aanbod voor eerstelijns zorgaanbieders.

“Dit kunnen huisartsen of tandartsen zijn, maar ook andere aanbieders in de eerste lijn zoals fysiotherapeuten, psychiaters, psychologen of diëtisten”, vertelt Karen van der Ploeg, duurzaamheidscoach van de provincie Zuid-Holland voor het ontzorgingsprogramma in deze provincie.

Procesmatige ondersteuning
Een ontzorgingsprogramma houdt procesmatige ondersteuning in. Dit kan inhouden:

  • een nulmeting praktijk via een energiescan,
  • een stappenplan naar een CO2-neutraal gebouw , met het oog op de klimaatdoelen,
  • een voorstel voor een contract met installateurs en aannemers die deze stappen uitvoeren.
  • Nagaan mogelijkheden van subsidies en aantrekkelijke leningen voor financiering om de eerste maatregelen te nemen,

Adriaan van Engelen, directeur van Stichting Stimular voor circulair en klimaatneutraal ondernemen, is een van de experts in de uitvoering van dit programma. Hij heeft veel ervaring op dit gebied, onder andere via het Milieu Platform Zorg en de ontwikkeling van het instrument milieuthermometer Zorg. Ook heeft hij al in samenwerking met de huisartsenvereniging  LHV en het NHG het e-draaiboek groene huisartsenpraktijk ontwikkeld. “Voor veel zorgprofessionals is duurzaamheid nog een nieuw thema”, vertelt hij. “Wel zie ik de laatste twee jaar al veel initiatieven vanuit de artsen ontstaan. De klimaatvisie begint nu te landen onder de eerstelijns zorgprofessionals, dit is een goed moment om van het provinciale aanbod gebruik te maken.” Van der Ploeg vult aan: “De stijgende energieprijzen geven nog meer momentum voor het nemen van energiemaatregelen.”

Voorwaarden
“Voorwaarden om in aanmerking te komen zijn dat ze hun maatschappelijk vastgoed in eigendom hebben en over niet meer dan tien gebouwen beschikken”, vertelt Van der Ploeg. “ Eerstelijns zorgaanbieders die aan deze voorwaarden voldoen, komen in aanmerking. Ze kunnen zich hiervoor aanmelden bij mij en mijn collega duurzaamheidscoaches.”

De voorwaarde het vastgoed in eigendom te hebben is logisch, vervolgt Van der Ploeg. “Als de eerstelijns zorgaanbieder zijn werkruimte huurt, is de verduurzaming de taak van de verhuurder”, zegt zij. “Vaak zijn dit grote vastgoedeigenaren, die een beheerder in dienst hebben. Daarom hebben we ons bewust gericht op de kleine zorgverleners, die geen vastgoedmanager in dienst hebben.” Met behulp van een aantal vragen kun je dit direct checken.

Routekaart voor maatregelen
Een eerstelijns zorgprofessional die het ontzorgingsprogramma doorloopt, krijgt een routekaart die inzicht biedt in waar hij nu staat met de praktijk in de duurzaamheidsdoelstellingen, wat de mogelijkheden zijn en wat een passend moment is om daar werk van te maken.

“We kijken ook mee met de offertes die de installateurs en aannemers aanbieden”, vertelt Van der Ploeg. “De deelnemer aan het programma weet dan dat zijn geld goed wordt besteed. De uitvoeringskosten van de verduurzamingsmaatregelen zijn voor rekening van de eerstelijns zorgaanbieder zelf, die zijn geen onderdeel van het programma. Maar het gaat natuurlijk wel om een investering die ze terugverdienen in verlaging van de energiekosten. De tijdsinvestering zal meer een struikelblok kunnen zijn dan de kosten voor de uitvoering. Maar de begeleiding die we bieden om daarin op het juiste moment de juiste stappen te kunnen zetten is echt een cadeautje. De meerwaarde van het programma is dat eerstelijns zorgverleners ontzorgt worden en zo geholpen worden in het verduurzamen van hun gebouw.”

Aanmelden om in aanmerking te komen voor het ontzorgingsprogramma kan door een mail te sturen naar duurzaamheidscoach Lotte Tange: lfc.tange@pzh.nl Meer informatie is te vinden op www.zuid-holland.nl/ontzorgingsprogramma