Community Abonneren
×

Doe meer aan Positief Gezond Werkgeverschap: doe mee aan de pilot!

Positieve Gezondheid[1] wordt tegenwoordig niet alleen ingezet in de relatie tussen professionals en hun cliënten, maar ook als waardevolle benadering in de relatie tussen werkgever en medewerkers. Goede prestaties vragen om competente en gezonde medewerkers met grip op hun leven. En dit vraagt om sturing op duurzame inzetbaarheid van medewerkers en Positief Gezond Werkgeverschap. Een […]

Samenwerking gezondheidscentra

Positieve Gezondheid[1] wordt tegenwoordig niet alleen ingezet in de relatie tussen professionals en hun cliënten, maar ook als waardevolle benadering in de relatie tussen werkgever en medewerkers. Goede prestaties vragen om competente en gezonde medewerkers met grip op hun leven. En dit vraagt om sturing op duurzame inzetbaarheid van medewerkers en Positief Gezond Werkgeverschap.

Een mens is veel meer dan alleen medewerker. Denk aan ouder, mantelzorger of vrijwilliger. Vanuit een integraal mensbeeld en een brede benadering van gezondheid legt Positieve Gezondheid relatie met alle aspecten van gezondheid. Ook die aspecten die doorgaans buiten de werkomgeving worden gelegd, zoals bijvoorbeeld sociale contacten, toekomstperspectief, lekker in je vel zitten en maatschappelijke betrokkenheid. Ook deze aspecten zijn van invloed zijn op de gezondheid van een medewerker en daarmee ook op de prestaties van een organisatie. De huidige tijd met de uitdagingen rondom Corona, beperkende maatregelen, het thuiswerken en de toenemende druk op welzijn en zorg, vergroten voor velen de noodzaak van de verschuiving van een curatief naar een preventief gezondheidsbeleid. 

Het verankeren van Positieve Gezondheid binnen Positief Gezond Werkgeverschap leidt naar verwachting tot:

  • meer gezondheid bij werknemers,
  • meer eigen regie,
  • meer betrokkenheid en werkplezier
  • behoud van personeel,
  • meer productiviteit,
  • minder verzuim.

Veel organisaties voelen een verantwoordelijkheid om als goed werkgever en/of vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid aandacht te hebben voor de gezondheid van hun medewerkers. Tegelijkertijd zien we organisaties ook worstelen met de aanpak hiervan en hoe je medewerkers zo goed mogelijk kan stimuleren om mee te doen, regie te nemen en gezonder te leven. Om deze reden hebben het Institute for Positive Health  (iPH) en Mediquest de pilot Positief Gezond Werkgeverschap ingericht om organisaties hiermee op weg te helpen. Gedurende de pilot mag de Vitaliteitsscan gebruikt worden door organisaties en kan het gespreksinstrument Mijn Positieve Gezondheid worden ingezet. Ook is er het actieleernetwerk om ervaringen en kennis te delen met andere deelnemers aan de pilot. Kortom, een mooie kans om Positief Gezond Werkgeverschap te beleven en van elkaar te leren!

We starten de pilot in najaar van 2022. Jouw organisatie kan dus nog meedoen. Interesse? Neem contact op met Mediquest, Rianne de Visser via rdevisser@mediquest.nl


[1] Positieve gezondheid is een benadering binnen de gezondheidszorg die niet de ziekte, maar een betekenisvol leven van mensen centraal stelt. De nadruk ligt op de veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van de mens en niet op de beperkingen of ziekte zelf