Community Abonneren
×

Samen de toekomst van de oudere inwoners vormgeven

In het regioplan voor de ouderenzorg zetten de deelnemende partijen de deur open voor een visie waarin eigen regie van de ouderen netwerksamenwerking tussen alle partijen daaromheen de uitgangspunten vormen. In de versterking van die eigen regie is
het netwerk van de ouderen een belangrijke factor. Optimale benutting daarvan vraagt om verbindingen in buurten en wijken. Daarin spelen uiteenlopende partijen een rol. Mantelzorgers natuurlijk, maar ook huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en de professionals in het sociaal domein. De koppeling met die laatsten is nog een work in progress.

Vanuit de regio Amstelland en de Meerlanden wordt Kaljouw op haar wenken bediend. En hetzelfde gebeurt natuurlijk ook al wel van meer partijen uit andere regio’s. Maar de titel van deze regiovisie: Positief gezond oud worden is voor iedereen anders. Op weg naar 2032, maakt het voor de doelgroep van deze vaktitel interessant juist deze regiovisie eens nader te bekijken. In de inleiding van het document lezen we: ‘Het toegankelijk houden van kwalitatief goede ouderenzorg is een domein overstijgende, brede maatschappelijke opgave. Deze opgave kunnen we alleen samen met anderen waarmaken: met ouderen, hun naasten en met zorg- en welzijnsorganisaties, huisartsen, gemeenten, woningbouwcorporaties, onderwijs en het bedrijfsleven’.

Vanuit de regio Amstelland en de Meerlanden wordt Kaljouw op haar wenken bediend. En hetzelfde gebeurt natuurlijk ook al wel van meer partijen uit andere regio’s. Maar de titel van deze regiovisie: Positief gezond oud worden is voor iedereen anders. Op weg naar 2032, maakt het voor de doelgroep van deze vaktitel interessant juist deze regiovisie eens nader te bekijken. In de inleiding van het document lezen we: ‘Het toegankelijk houden van kwalitatief goede ouderenzorg is een domein overstijgende, brede maatschappelijke opgave. Deze opgave kunnen we alleen samen met anderen waarmaken: met ouderen, hun naasten en met zorg- en welzijnsorganisaties, huisartsen, gemeenten, woningbouwcorporaties, onderwijsen het bedrijfsleven’.

Het hele artikel lezen? Download het hier!